Σχέδιο για τη δηµιουργία µικρών χόλντινγκ εταιρειών συµφερόντων του ∆ηµοσίου που θα προικιστούν µε κατάλληλα επιλεγµένα ακίνητα από το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας Ακινήτων του ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆) και στη συνέχεια θα βγουν σε διαγωνισµούς πώλησης, έθεσε σε εφαρµογή ο υπουργός Οικονοµικών Κωστής Χατζηδάκης.

Σε αυτό το πλαίσιο προχωρούν διαγωνισµοί σε συνεργασία µε το Υπερταµείο για τη χαρτογράφηση 36.000 ακινήτων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑ∆. Με βάση αυτόν τον διαγωνισµό, αναµένεται πως 6.000 ακίνητα θα αποτιµηθούν, ενώ στο τέλος 1.000 εξ αυτών θα µπουν στο άµεσο πλάνο ωρίµανσης και αξιοποίησης. Οµως, όπως εξήγησε ο υπουργός µιλώντας από το βήµα του συνεδρίου Hellenic Public Property Conference, «δεν θα γίνουν 1.000 διαφορετικοί διαγωνισµοί. Θα βγουν διαφορετικά πακέτα µε διαφορετικές ενδεχοµένως εταιρείες για κάθε ένα από αυτά προκειµένου η διαδικασία να προχωρήσει πιο γρήγορα». Με τον τρόπο αυτό αναµένεται να καλυφθεί χαµένος χρόνος –που ορισµένοι µετρούν σε δεκαετίες– για την αξιοποίηση του µεγάλου χαρτοφυλακίου ακινήτων που βρίσκονται στη συγκεκριµένη εταιρεία.

Παράλληλα όµως o υπουργός ανακοίνωσε και σειρά δράσεων για τα ακίνητα της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιας Περιουσίας. Κατ’ αρχάς προχωράει η εκπόνηση Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας, στο οποίο υποχρεούνται να καταγράφουν τα ακίνητά τους όλοι οι φορείς του ∆ηµοσίου. Η προσπάθεια ξεκίνησε τον περασµένο Οκτώβριο και πραγµατοποιούνται µηνιαίες διασκέψεις µε εκπροσώπους όλων των φορέων.

Επίσης, δροµολογήθηκαν τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για τα διακατεχόµενα ακίνητα που βρίσκονται αυτή τη στιγµή σε διαβούλευση ώστε να είναι σαφέστερη και εύκολο να εφαρµοστεί. Για τον ίδιο λόγο αναµένεται και η δηµιουργία σχετικής ψηφιακής πλατφόρµας από το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης για τη διαδικασία παραχώρησης των κατεχόµενων ακινήτων, η λειτουργία της οποίας θα ξεκινήσει µέσα στο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα, λειτουργεί ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία επεξεργάζεται τροποποιήσεις του νόµου περί κοινωφελών περιουσιών, µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό του και την εισαγωγή καινοτόµων πρακτικών. Πρόκειται για ενέργεια που αποσκοπεί στην αποτελεσµατική διαχείριση και εποπτεία του κεφαλαίου των κοινωφελών ιδρυµάτων και κληροδοτηµάτων που εποπτεύονται από το υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο ανέρχεται, κατά προσέγγιση, σε 1,1 δισ. ευρώ.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ακόµη ότι µετά την κήρυξη του διαγωνισµού για το ακίνητο του Τάε Κβον Ντο στο Φάληρο ως άγονου η ΕΤΑ∆ σε συνεργασία µε το ΤΑΙΠΕ∆ θα προχωρήσουν από κοινού σε έρευνα αγοράς για να προκηρυχθεί νέος διαγωνισµός.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η πρωτοβουλία αξιοποίησης περιουσίας του ∆ηµοσίου για την υλοποίηση στεγαστικής πολιτικής. «Μια δράση που έχει ωριµάσει είναι της ∆ΥΠΑ και αφορά την κοινωνική κατοικία ώστε να περάσουµε από το µοντέλο των εργατικών κατοικιών –που συνεισέφεραν σε κρίσιµες εποχές για τη χώρα– σε µια άλλη πολιτική. Με συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, όπως γίνεται στη Μ. Βρετανία, στην Αυστρία, στην Ισπανία που συνδυάζουν την κατοικία µε άλλες χρήσεις ώστε ο ιδιώτης να µπορεί να βγάλει τα έξοδά του και να υπάρχει κοινωνική κατοικία υψηλού επιπέδου», επεσήµανε ο υπουργός.

Στην ίδια εκδήλωση ο υπουργός Οικονοµικών επιβεβαίωσε πως προωθείται πλέον η παραχώρηση των µικρών περιφερειακών αεροδροµίων στο πρότυπο της επιτυχηµένης παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδροµίων που προηγήθηκε, καθώς και ξεχωριστή προσπάθεια για το αεροδρόµιο της Καλαµάτας. Παράλληλα, προχωρούν η ανάπλαση της ∆ΕΘ µε σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και υποδοµές logistics, όπως το στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, για το οποίο έχει προχωρήσει η µελέτη ωρίµανσης και µέσα στο 2024 θα προκηρυχθεί από το ΤΑΙΠΕ∆.

∆ηµοπρασίες παραλιών

Ο Κωστής Χατζηδάκης θύµισε και τον πρόσφατο νόµο για την «Αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές», µε ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, που γίνονται από φέτος κεντρικά και όχι από τους δήµους, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση µέσω ειδικής εφαρµογής στις συντεταγµένες και να κάνουν καταγγελίες όταν διαπιστώνουν αυθαίρετες καταλήψεις και παραβίαση των συµβάσεων. «Μας ενδιαφέρει το ∆ηµόσιο να εισπράττει τα µισθώµατα αλλά και να αναβαθµιστεί το τουριστικό προϊόν. Γι’ αυτό προβλέψαµε υποχρεωτικά ναυαγοσώστες και υποδοµές πρόσβασης των αναπήρων στις παραλίες µε παραχωρήσεις, ενώ θεσπίσαµε τις απάτητες παραλίες σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που θα είναι εκτός συναλλαγής και δεν θα επιτρέπονται οµπρελοκαθίσµατα», ανέφερε.

Ηλίας Γ. Μπέλλος, Καθημερινή