Την πρόθεσή τους να µη διεκδικήσουν τρίτη συνεχή θητεία στον ΣΕΒ ανακοίνωσαν στη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου ο πρόεδρος του Συνδέσµου ∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος (φωτογραφία) και ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Ευθύµιος Βιδάλης. Αξιοσηµείωτη είναι η αναφορά του κ. Παπαλεξόπουλου περί ενότητας και συλλογικότητας στις χθεσινές δηλώσεις του στο ∆.Σ. Ο ΣΕΒ, είπε, «χρειάζεται να συνεχίσει να παρεµβαίνει µε όλες τις δυνάµεις του ενωµένες και µε τις συλλογικές επιδιώξεις πολύ πιο πάνω από τις προσωπικές».

Την υποψηφιότητά της για την προεδρία του ΣΕΒ στις εκλογές της 19ης Ιουνίου έχει δηλώσει προ ηµερών δηµοσίως η διευθύνουσα σύµβουλος του οµίλου φαρµακευτικών επιχειρήσεων ΤΣΕΤΗ (ΟΦΕΤ) Ιουλία Τσέτη, ενώ σιωπηρό ενδιαφέρον έχει εκφράσει και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αντιπρόεδρος στον ΣΕΒ και διευθύνων σύµβουλος της Bespoke SGA Holdings.