Η Lykomitros Steel Α.Ε, με έδρα το Σέσκλο του Βόλου, προχώρησε στην απόκτηση περισσότερων από 4.000 φιαλών Διεισδυτικών Υγρών και Μαγνητικών Σωματιδίων από την Karl Deutsch, γερμανική εταιρεία που εξειδικεύεται στην κατα-σκευή εξοπλισμού για μη καταστροφικούς ελέγχους (NDT).

Η Lykomitros, που δραστηριοποιείται στον τομέα των χαλύβδινων κατασκευών και έχει σημαντική παρουσία σε πολυάριθμα έργα, όπως η κατασκευή πυλώνων ανεμογεννητριών και αεροδρομικών εγκαταστάσεων, ενισχύει την υποδομή της με αυτήν την προμήθεια. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία, ανταποκρινόμενη στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς, πριν λίγα χρόνια προχώρησε στην απόκτηση επιπλέον εγκαταστάσεων μεγέθους 70.000m2. Oι μέθοδοι ελέγχου με μαγνητικά σωματίδια και διεισδυτικά υγρά αποτελούν κομμάτι της στρατηγικής της για εξασφάλιση της ακεραιότητας των κατασκευών της, παρέχοντας υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση επιφανειακών και υποεπιφανειακών ατελειών. 

Σημειώνεται ότι η inQuality είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος της Karl Deutsch στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Industry