Η Δ. Νομικός Α.Ε., που διατηρεί παραγωγική μονάδα στα Φάρσαλα, ιδρύθηκε πριν από 108 χρόνια στη Σαντορίνη από τον Δημήτριο Νομικό και ήταν η πρώτη βιομηχανία παραγωγής προϊόντων τομάτας στα Βαλκάνια. Τρεις γενιές αργότερα, η εταιρεία συνεχίζει να ειδικεύεται στην παραγωγή προϊόντων τομάτας για βιομηχανική, λιανική και Foodservice χρήση, ενώ ξεκίνησε πιλοτικά την περσινή χρονιά και την επεξεργασία μήλου.  Η κατά βάση εξαγωγικού χαρακτήρα εταιρεία, κατέχει επίσης, το πλειοψηφικό πακέτο της Merko Gida Sanayi Ve Ticaret, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες επεξεργασίας τομάτας στην Τουρκία.

Εντοπισμός επαναλαμβανόμενων απωλειών 

Μετά την εξαγορά της ελληνικής θυγατρικής της H.J. Heinz LTD, «ΚΩΠΑΪΣ Α.Ε.» διαθέτει στην Ελλάδα σήμερα τρία εργοστάσια - σε Αλίαρτο, Δομοκό και Φάρσαλα. Η εταιρεία είχε αναπτύξει δικό της λογισμικό που παρακολουθούσε τους χρόνους των σταματημάτων σε μερικές από τις γραμμές παραγωγής της, αδυνατούσε όμως να μετρήσει την απόδοση, ένα από τα βασικά συστατικά του ΟΕΕ, σε πραγματικό χρόνο. Δεν ήταν επίσης σίγουρη για τους χρόνους των σταματημάτων με τον τρόπο που τα δήλωναν οι ίδιοι οι χειριστές, στο τέλος της βάρδιας. Πρόκληση, επίσης, ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχε ενιαίο reporting σε επίπεδο εταιρείας μεταξύ διαφορετικών γραμμών παραγωγής και εργοστασίων. Και όλα αυτά για κάθε προϊόν, για κάθε βάρδια και πρακτικά για κάθε λεπτό. Διαθέτοντας τα παραπάνω στοιχεία, θα μπορούσε να εντοπίσει επαναλαμβανόμενες απώλειες και στη συνέχεια να τις εξαλείψει. Τα παραπάνω είναι ανέφικτο να υλοποιηθούν με χειρόγραφα δελτία, excel κλπ., καθώς στην ουσία η πληροφορία χάνεται.

Βελτίωση του ΟΕΕ κατά 40%

Για την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο με κα-ταγραφές σε κάθε λεπτό και άμεση ανάδειξη όλων των απωλειών, η Δ. Νομικός Α.Ε. χρησιμοποίησε το σύστημα Evocon. Οι στόχοι που άμεσα τέθηκαν αφορούσαν στη βελτίωση των «νεκρών» χρόνων στην παραγωγή, πρόσβαση σε ακριβείς μετρήσεις στην παραγωγή διαδικασία, σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό τη βελτίωση του πλάνου παραγωγής και των επιμέρους εργασιών. Επιπλέον, αφορούσαν στην ανάπτυξη ξεκάθαρων δεικτών απόδοσης KPI, ώστε η διαρκής βελτίωση να είναι εφικτή, καθώς επίσης και συμμετοχή και ενεργοποίηση του προσωπικού.Ο Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Διευθυντής του Εργοστασίου στην Αλίαρτο, δήλωσε σχετικά: «Από τη δεύτερη μόλις ημέρα της εγκατάστασης, αποτυπώσαμε με εξαιρετική σαφήνεια το ΟΕΕ σε πραγματικό χρόνο. Με την εγκατάσταση του Evocon και την πλήρη εξάπλωσή του σε όλες τις γραμμές του εργοστασίου, κατα-φέραμε να αναδείξουμε όλες τις απώλειες, αλλά κυρίως να κινητοποιήσουμε το προσωπικό». Σύμφωνα με τον κ. Σωτηρόπουλο, η άμεση δυνατότητα reporting και σε βάθος ανάλυση κάθε προβλήματος μας, η αλλαγή της κουλτούρας που πέρασε στους εργαζομένους με εύκολο τρόπο, έδωσε στην εταιρεία τη δυνατότητα μέσα σε τρεις μήνες να βελτιωθεί το ΟΕΕ κατά 40% σε επίπεδο εργοστασίου.

Thessaliaeconomy.gr (από ρεπορταζ του Industry)