Παραμένοντας σταθερή στις αξίες της, η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, με τη μονάδα παραγωγής στη Λάρισα, διακρίθηκε για ακόμα μια φορά ανάμεσα στις 25 εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Η έρευνα Best Workplaces διοργανώθηκε για 15η συνεχή χρονιά από το Great Place to Work®, με την ακαδημαϊκή συνδρομή του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece. Η αξιολόγηση και επιλογή των καλύτερων εταιρειών στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις απαντήσεις που δίνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι σε σχετικό ερωτηματολόγιο. 

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ΜΕΛΙΣΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ συνεχίζει να πραγματοποιεί εθελοντικές δράσεις σε πόλεις της Ελλάδας στις οποίες εντάσσονται ενεργά οι εργαζόμενοι, προσφέροντας έμπρακτα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα αλλά και σε δημόσιους χώρους, πάρκα και πλατείες. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει όχι μόνο την προσωπική αίσθηση προσφοράς και αλληλεγγύης των εργαζομένων της, αλλά και το αίσθημα ικανοποίησης ότι εργάζονται για μια εταιρεία ανθρώπινη και κοινωνικά ευαίσθητη. 

«Για τη ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, οι άνθρωποί της είναι το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο». Αυτό πίστευε 70 χρόνια πριν ο ιδρυτής της εταιρίας μας, Αλέξανδρος Κίκιζας, και σήμερα, 3 γενιές μετά, ακολουθούμε τις ίδιες αξίες. Κύριο μέλημά μας είναι να έχουμε ένα ανθρώπινο, ευέλικτο, παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον που σέβεται και ακούει τους εργαζόμενους, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Προσπαθούμε συνεχώς να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα δίκαιο και ανταποδοτικό σύστημα, βάσει του οποίοι αμείβονται όλοι για το έργο τους και την προσήλωση στους στόχους της εταιρείας. 

Δέσμευση μας είναι να συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε με γνώμονα τον άνθρωπο, μένοντας πιστοί στο όραμα του ιδρυτή μας» δήλωσε ο κ. Αλέξανδρος Κίκιζας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας.