Η EXALCO ιδρύει το δικό της Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Κατασκευαστών Αλουμινίου με την επιστημονική συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ) και του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ. Το σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρει σχετικά:

"Το EEi-Exalco Education al institute έχει ως στόχο να παρέχει σε όλους τους κατασκευαστές αλουμινίου ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που θα τους δώσει τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις πρακτικές γνώσεις για την ορθή εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των συστημάτων αλουμινίου, ενώ παράλληλα θα εμβαθύνει τις θεωρητικές γνώσεις αναλύοντας όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας του αλουμινίου μέχρι και το after sales service.

Στην EXALCO πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στις κατασκευές αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου θα αποτελέσει τον μοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων του κλάδου τα επόμενα έτη, στο έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται καθημερινά.

Η διάρκεια

Το πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης για τους «Τεχνίτες Κατασκευής & Εγκατάστασης Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου» έχει διάρκεια 50 ωρών, απευθύνεται στους εργαζόμενους-κατασκευαστές του κλάδου των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου και διοργανώνεται με την επιστημονική επιμέλεια και συνεργασία της ΠΟΒΑΣ και του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος «Τεχνίτες Κατασκευής & Εγκατάστασης Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου» οδηγεί στην απόκτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα για μετέπειτα συμμετοχή σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.

Θέλοντας να εξελίξουμε τις ενέργειες του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου EEi-Exalco Education al institute δημιουργήσαμε καινοτόμες δράσεις, όπως το Summer School, που σκοπός της είναι μέσω της εκπαιδευτικής επίσκεψης στις εγκαταστάσεις της EXALCO, να παρουσιάσει θεματικές δραστηριότητες όπως τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική βιωσιμότητα του αλουμινίου. Ακόμα μια δράση είναι το Job Club, όπου θα δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, αλλά και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κατασκευαστών. Ο 1ος εκπαιδευτικός κύκλος ξεκινά την Τρίτη 28/3 και αφορά τους κατασκευαστές αλουμινίου της Θεσσαλίας. Για δηλώσεις συμμετοχής: https://bit.ly/3kYJ28X

Για πληροφορίες και εγγραφές:

ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ: Τηλ. επικοινωνίας: 2410-554.026 (υπ. επικοινωνίας Κορδελά Ελευθερία).

EXALCO: Τηλ. επικοινωνίας: 2410-688.526 (υπ. επικοινωνίας Κατσιάβα Άλκηστις)."