Το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό του ομίλου αναμένεται να εγκρίνει αύριο το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας στην τακτική του συνεδρίαση. Το πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί άμεσα και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα στοχεύει στην αποχώρηση 400-500 υπαλλήλων.

Η Εθνική, όπως όλες οι τράπεζες, έχει προχωρήσει σε διαδοχικά προγράμματα εθελουσίας εξόδου τα τελευταία χρόνια, που έχουν οδηγήσει στη μείωση του προσωπικού στην Ελλάδα από τα 12.000 άτομα το 2015 σε 7.400 έως και το α΄ εξάμηνο του 2022. Η μείωση του προσωπικού συνοδεύθηκε με σημαντική συρρίκνωση του δικτύου της από τα 527 καταστήματα σε 332 την ίδια περίοδο.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr