Την Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΑΕΔΕΠ), την οποία διευθύνει ο Απόστολος Παπαδούλης, βράβευσε ο ΕΦΕΠΑΕ «για την άριστη επίδοση απορρόφησης στις Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων».

Η ΑΕΔΕΠ, που εδρεύει στον Βόλο, έχει συμβάλει καθοριστικά τα τελευταία χρόνια  στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας αλλά και της Στερεάς Ελλάδας μέσω της αξιολόγησης και παρακολούθησης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Την Τρίτη η ΑΕΔΕΠ φιλοξένησε το ΔΣ του ΕΦΕΠΑΕ όπου τόσο ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, όσο και ο πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ Πλάτων Μαρλαφέκας καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης, αναφέρθηκαν στα εντυπωσιακά διαχειριστικά αποτελέσματα του ΕΦΔ κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο καθώς και τις προοπτικές του στο νέο ΕΣΠΑ.

Η βράβευση έγινε στο περιθώριο της συνάντησης και η σχετική τιμητική πλακέτα παρελήφθη από την πρόεδρο της ΑΕΔΕΠ Ιωάννα Κιντά.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr