Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου εντάχθηκε πρόσφατα επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Κονσερβοποιίας (ΕΛΒΑΚ), ύψους κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας που αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής κομπόστας φρούτων στη Λάρισα, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.962.188 ευρώ. Για την υλοποίηση της επένδυσης, η εταιρεία θα λάβει ενίσχυση ύψους 882.984,60 με τη μορφή της επιχορήγησης.

Το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης αφορά στη χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων αφαίρεσης κουκουτσιών από κεράσια, ροδάκινα και βερίκοκα, μηχανής συσκευασίας grunge σε γυάλινους περιέκτες, συσκευής ανίχνευσης ξένων σωμάτων σε τρόφιμα με ακτίνες Χ, και χρωματοδιαλογέα για ροδάκινα, ενώ προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη δικτύου εντός του οικοπέδου της επιχείρησης για τη μετατροπή του τρόπου θέρμανσης και λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας από μαζούτ σε φυσικό αέριο. Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, η δυναμικότητα της παραγωγικής μονάδας της ΕΛΒΑΚ θα αυξηθεί από τα 25,78 εκατομμύρια κιλά τελικού προϊόντος μεταποιημένων φρούτων, στα 33,14 εκατομμύρια κιλά.

Βήματα εισόδου σε νέες αγορές

Σημειώνεται ότι η ΕΛΒΑΚ δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην παραγωγή και εμπορική διάθεση κονσερβών φρούτων και λαχανικών. Στη χρήση 2020/2021 (1/7/2020 - 30/6/2021), η εταιρεία πραγματοποίησε τζίρο 30.794.919,26 ευρώ, μειωμένο κατά 666.700 ευρώ σε σχέση με αυτόν της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων καθώς και τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 99.570,78 ευρώ, έναντι κερδών 366.973,48 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει σειρά επενδύσεων τα τελευταία δέκα χρόνια, γεγονός που σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΛΒΑΚ την καθιστά πιο ανταγωνιστική εντός του κλάδου, ενός κλάδου που έχει αποκτήσει μια σημαντική δυναμική που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, κυρίως λόγω της μείωσης της παραγωγής ροδάκινου στην Αμερική, η οποία ήταν η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής ροδάκινου και της μεγάλης ζήτησης για το προϊόν.

Την ίδια στιγμή, το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας τις τιμές πώλησης στο εξωτερικό ανταγωνιστικές. Επιπλέον, η εταιρεία έχει κάνει σημαντικά βήματα εισόδου σε νέες αγορές, όπως αυτή της Γαλλίας, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη κερδοφορία σε σχέση με άλλες αγορές, εκτιμώντας ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη διείσδυση στις εν λόγω αγορές κατά τα επόμενα χρόνια.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Σπύρο Πιστικό Foodreporter)