Προχωράει, χωρίς πάντως θεαματικά αποτελέσματα, το πρόγραμμα επιδότησης του εμβολιασμού των εργαζομένων στη θεσσαλική Cosmos Aluminium που εδρεύει στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το mononews.gr το οποίο φιλοξενεί δηλώσεις του αντιπροέδρου της εταιρείας Γιάννη Καντώνια, μέχρι στιγμής έχει εμβολιασθεί περίπου το 70% του προσωπικού της βιομηχανίας (περίπου 120 άτομα) και εκτιμάται πως μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου που ισχύει το χρηματικό κίνητρο, το ποσοστό θα ξεπεράσει το 80% (περίπου 150 σε σύνολο 180 εργαζομένων). Περίπου 10 άτομα έχουν προσκομίσει ιατρικές βεβαιώσεις ότι δεν μπορούν να εμβολιαστούν.

Ο ίδιος εμφανίζεται ικανοποιημένος με την παραπάνω εξέλιξη, επισημαίνοντας ωστόσο πως φαίνεται πως το bonus «λειτούργησε περισσότερο ως επιβράβευση για τους ήδη εμβολιασμένους, οι οποίοι το εκτίμησαν δεόντως παρά ως κίνητρο για κάποιους να εμβολιασθούν που δεν είχαν σκοπό να κάνουν το εμβόλιο».

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Ιουλίου η εταιρεία αποφάσισε για την επίτευξη του «τείχους ανοσίας» πριν την έλευση του χειμώνα να προσφέρει έκτακτη αμοιβή 500 ευρώ στους εργαζομένους της που θα εμβολιάζονταν πλήρως.  

Υπολογίζεται πως το συνολικό κόστος της παραπάνω πρωτοβουλίας θα στοιχίσει στην εταιρεία περίπου 90.000 ευρώ εξαιρουμένων κάποιων πρόσθετων εξόδων που σχετίζονται με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr