Προγραμματισμένη και τυπική διαδικασία χαρακτηρίζει τη σύσταση της νέας εταιρείας, στην οποία προέβη η γαλακτοβιομηχανία Όμηρος ΑEBR, ο Χρήστος Γιαννίτσης, μέλος του Δ.Σ. της Όμηρος, απαντώντας σε ερωτήματα που ανέκυψαν στην αγορά, μετά την γνωστοποίησή της.

"Ήταν ένα καθαρά τυπικό γεγονός, το οποίο είχε προγραμματιστεί να γίνει στα μέσα Μαρτίου, με αφορμή το νέο εργοστάσιο που πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Απρίλιο. Δεν υπάρχει άλλο story πίσω από αυτό, παρά μόνο αυτό", υπογραμμίζει εμφατικά ο κ. Γιαννίτσης.

 Έδρα της νέας εταιρείας είναι ο Δήμος Τρικκαίων (Τρικάλων) και σκοπός της είναι η παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί), χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος, ενώ η διάρκειά της είναι αορίστου χρόνου. "Στο νέο εργοστάσιο που γίνεται  δίπλα στο παλιό θα παράγουμε διαφορετικά προϊόντα και αυτός ήταν ο σκοπός της σύστασης", τονίζει ο ίδιος.

Μέτοχοι της Όμηρος Α.Ε. είναι η οικογένεια Γιαννίτση, όπως και στην Όμηρος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε.Β.Ε. Συγκεκριμένα ο Γεώργιος Γιαννίτσης, Πρόεδρος και CEO της Όμηρος Βιομηχανίας Γάλακτος, κατέχει το 50,01% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας και η Ευθυμία Γιαννίτση, κάτοχος του υπόλοιπου 49,99%, η οποία επίσης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Όμηρος Βιομηχανίας Γάλακτος. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε €30 χιλ. και το πρώτο Διοικητικό της Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Γεώργιο Γιαννίτση, ο οποίος έχει καθήκοντα Προέδρου και CEO και τα μέλη Ευθυμία Γιαννίτση, Αγγελική Γιαννίτση, και Χρήστο Γιαννίτση. 

Στέλλα Αυγουστάκη, FnB Daily