Η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας (ΕΣΕΚ) είναι ένας από τους δεκάδες ενεργειακούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα που ιδρύθηκε το 2010, δηλαδή πριν υπάρξει στη χώρα μας το νομοθετικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες, και αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα στο πλαίσιο και του στόχου για την ενεργειακή μετάβαση σε ΑΠΕ.

Ο συνεταιρισμός αριθμεί περισσότερα από 400 μέλη, ενώ στην εταιρεία συμμετέχουν και οι έξι δήμοι του νομού Καρδίτσας. 

Στο νομό Καρδίτσας παράγονται 200.000 τόνοι βιομάζας δασικής ή αγροτικής, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 80.000 τόνους πετρελαίου. Με αυτό το δεδομένο ξεκίνησε το ο συνεταιρισμός το καλοκαίρι του 2010 για την αξιοποίηση της βιομάζας. 

Αρχικά γράφτηκαν 470 άτομα. Για να εγγραφεί ένα μέλος έπρεπε είτε να είναι κάτοικος Καρδίτσας, είτε να έχει καταγωγή ή να έχει οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή. Κάθε συνεταίρος έπρεπε να καταβάλει 1000 ευρώ και 60 ευρώ για το δικαίωμα εγγραφής, ενώ μπορούσε να αγοράσει μέχρι έξι μερίδες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του συνεταιρισμού “η βιομάζα δημιουργεί θέσεις εργασίας, προσφέρει ενεργειακή αυτάρκεια και συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής”. 

Σήμερα η ΕΣΕΚ λειτουργεί μια μονάδα παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων και παράγει πέλετ.

Ζήσης Ηρειώτης thessaliaeconomy.gr