Τα κριτήρια για την κατανομή αδειών φύτευσης, σε όσους κατέχουν ήδη μεγάλες αμπελουργικές εκτάσεις, στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζονται μέσα από τα απολογιστικά δεδομένα του τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών.

Όπως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ, χαρακτηριστικό δεδομένο αποτελεί κάθε χρόνο το πλήθος των αιτούντων, που ήταν επιλέξιμοι και στους οποίους χορηγήθηκαν άδειες φύτευσης περίπου 6.300 στρεμμάτων ετησίως. Το 2020 χορηγήθηκαν άδειες φύτευσης για 6.236 στρέμματα σε δικαιούχους, οι οποίοι σε πλήθος ήταν λιγότεροι κατά 60% περίπου, σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές.

Το κριτήριο προτεραιότητας, που κατηύθυνε σε λιγότερους δικαιούχους τις ίδιες εκτάσεις, ήταν το κριτήριο της αύξησης του μεγέθους των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, αφού τη μέγιστη μοριοδότηση με συντελεστή 0,35 την έλαβαν στις Περιφέρειες της χώρας, αιτούντες που κατείχαν ήδη αμπελουργικές εκτάσεις: > 200 στρέμματα (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης) > 100 στρέμματα (Δ. Μακεδονία) > 75 στρέμματα (Θεσσαλία, Στ. Ελλάδα και Αττική, Πελοπόννησος) > 50 στρέμματα (Κ. Μακεδονία, Δ. Ελλάδα) > 30 στρέμματα (Ιόνια Νησιά, Β. και Ν. Αιγαίο, Κρήτη και Ήπειρος).

Όπως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ, με βάση τα ισχύοντα κριτήρια προτεραιότητας και ειδικά αυτού της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, είναι δυνατόν ένας αιτών να είναι επιλέξιμος, εφόσον έχει υποβάλλει αιτήματα σε διαφορετικές Περιφέρειες, για λήψη άδειας φύτευσης ακόμη και για 600 στρέμματα. Αντίθετα με την εφαρμογή του ίδιου κριτηρίου χιλιάδες αιτήματα αμπελουργών απορρίπτονται, που τις περισσότερες φορές αφορούν αιτήματα διεύρυνσης μικρών εκμεταλλεύσεων, διατηρώντας τις εκμεταλλεύσεις αυτές μη ανταγωνιστικές.

Αναγκαίο το πλαφόν

Συνεπώς, είναι απολύτως αναγκαίο να καθορισθεί ανώτατο πλαφόν στην κατοχή αμπελουργικών εκτάσεων, που κατά την άποψή μας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 στρέμματα, καθώς και το κατώτερο όριο, το οποίο θα ενταχθεί στο συντελεστή 0,35 να ορισθεί στα 10 στρέμματα, εκτός των Περιφερειών Β. και Ν. Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου, για τις οποίες κατώτερο όριο να ορισθεί στα 3 στρέμματα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η έννοια του κριτηρίου, που αφορά την αύξηση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, καταστρατηγήθηκε, εάν ληφθεί υπόψιν ότι διαφορετική είναι η έννοια της μικρής και μεσαίας έκτασης στην Ελλάδα και διαφορετική η έννοια, που δίνει ο σχετικός κανονισμός. Με βάση τα δεδομένα του Αμπελουργικού Μητρώου, η κλιμάκωση του εν λόγω κριτηρίου σε εκτάσεις άνω των 75 στρεμμάτων, αφορά μεγάλες για την Ελλάδα εκμεταλλεύσεις και όχι μικρές ή μεσαίες.

Να τονισθεί ότι στην Ελλάδα μόνο 249 παραγωγοί (συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων) σε σύνολο 155.660, έχουν υφιστάμενες αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις άνω των 75 στρεμμάτων, εκ των οποίων 119 αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις διαθέτουν έκταση άνω των 100 στρεμμάτων και οι εκτάσεις αυτές κατέχονται από το απειροελάχιστο ποσοστό του 0,16% του συνόλου των παραγωγών της χώρας, που ασχολούνται με την αμπελοκαλλιέργεια.

Αιτήματα χορηγιών αδειών φύτευσης

2016: 2.229

2017: 1.026

2018: 1.264

2019: 800

2020: 507

thessaliaeconomy.gr