Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Εuropean Investment Fund) και η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας υπέγραψαν συμφωνία εγγύησης μικροχρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI). Η νέα αυτή συμφωνία χρηματοδότησης κατέστη δυνατή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη .

Η νέα συμφωνία εγγυοδοσίας επιτρέπει στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας να παρέχει δάνεια σε 500 μικροεπιχειρηματίες για τα επόμενα 5 χρόνια στην περιοχή της Θεσσαλίας και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι μικροεπιχειρηματίες θα μπορούν να επωφελούνται από δάνεια με μειωμένο επιτόκιο, με χαμηλότερες απαιτήσεις εξασφάλισης στο πλαίσιο του προγράμματος που υποστηρίζεται από την ΕΕ. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας θα στοχεύει κυρίως νεοσύστατες επιχειρήσεις, εταιρείες που έχουν πληγεί κατά τη διάρκεια των χρηματοπιστωτικών κρίσεων και επιχειρήσεις του τομέα γεωργίας.

Η επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα του Εργατικού Δυναμικού, Μαριάν Τίσεν, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή ανακοίνωση δείχνει για μια ακόμα φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πλήρως αφοσιωμένη στη στήριξη των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων που φέρνουν δυναμισμό και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις τοπικές οικονομίες. Η σύμβαση εγγυήσεων ύψους 7,5 εκατ. ευρώ βάσει του Σχεδίου Γιούνκερ με τη Συνεταιριστική Τράπεζα της Θεσσαλίας θα διευκολύνει την πρόσβαση σε δάνεια των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η νέα σύμβαση βασίζεται σε άλλες παρόμοιες συμφωνίες που ξεκινήσαμε στην Ελλάδα και είμαι πεπεισμένη ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε θετικά αποτελέσματα. Γνωρίζουμε ότι η χρηματοδότηση κινδύνου εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την ΕΕ, επομένως η χρηματοδότηση αυτή έχει ουσιαστική σημασία για τους επιχειρηματίες και τις ζωές πολλών».

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, Pier Luigi Gilibert, δήλωσε από τη μεριά του: «Αυτή η νέα εγγύηση του EaSI επιτρέπει στη Συνεταιριστική Τράπεζα της Θεσσαλίας να ενισχύσει τις χορηγήσεις της σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά αγωνίζονται για πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τους παραδοσιακούς δανειστές. Οι μικροεπιχειρηματίες στην περιοχή της Θεσσαλίας και σε ολόκληρη την Ελλάδα θα έχουν πλέον πρόσβαση σε επιπλέον 7,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Χαίρομαι που μπορούμε να υπογράψουμε σήμερα ακόμα μια συμφωνία στην Ελλάδα για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις ελληνικές εταιρείες».

Ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, Αναστάσιος Λάππας, δήλωσε: «Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας χαιρετίζει σήμερα την πρώτη της συμφωνία σχετικά με τη χρήση των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Μέσων και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Το συγκεκριμένα εργαλείο αφορά εγγυήσεις για μικροδάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ και συνολική χρηματοδότηση έως 7,5 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από διαθέσιμα κεφάλαια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. Το όλο πρόγραμμα έχει στόχο την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών, νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτόμων ιδεών με πιο ευνοϊκούς όρους και την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Ταυτόχρονα, οι νέοι αγρότες μπορούν να χρηματοδοτηθούν για καινοτόμες εκμεταλλεύσεις όπως και μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 10 άτομα και με κύκλο εργασιών μέχρι 2 εκατ. ευρώ».

Λ.Ε.