Στις 7:30, το απόγευμα της Πέμπτης, πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Κιέριον η ετήσια γενική συνέλευση της Συνεταιριστικής τράπεζας Καρδίτσας.

Τα αποτελέσματα της τράπεζας για την οικονομική χρήση του 2017 κρίνονται άκρως ενθαρρυντικά καθώς τα κέρδη της διπλασιάστηκαν, ενώ στους εταίρους θα διανεμηθεί μέρισμα το ύψος του οποίου θα κυμανθεί στο 1,5%

Στο θέμα των αποτελεσμάτων αναφέρθηκε σε σχετική συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Γιώργος Μπούκης, πλαισιωμένος από του γενικούς διευθυντές Μπάμπη Φύλλο και Παναγιώτη Τουρναβίτη.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Μπούκης χαρακτήρισε το 2017 ως μία χρονιά σταθεροποίησης των μεγεθών της τράπεζας η οποία συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της, παρά την ύφεση που συνεχίζει να πλήττει την πραγματική οικονομία. 

Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη έφθασαν το 1.044.000 € σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 93,7% σε σχέση με το 2016.

Οι καταθέσεις, μετά από σημαντική μείωση που παρουσίασαν το 2015, συνέχισαν την αυξητική πορεία που εμφάνισαν το 2016 και στο τέλος του 2017 ξεπέρασαν τα 81 εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 8,8%. 

Οι χορηγήσεις έφθασαν τα 65,3 εκ., αυξημένες κατά 1,7 εκ. Ο συνεχής ρυθμός θετικής πιστωτικής επέκτασης (2,7% το 2017) επιβεβαιώνει την πρόθεση της Τράπεζας να συνεχίσει να χρηματοδοτεί και να στηρίζει στην πράξη την τοπική οικονομία.

Τα μέλη της Τράπεζας αυξήθηκαν σημαντικά. Προστέθηκαν 851 νέοι συνεταίροι και πλέον έφθασαν, στο τέλος του 2017, τους 8.354. Στόχος για το 2018 είναι η τράπεζα να φτάσει τις 9.000 μέλη

Υψηλός παραμένει και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που ξεπερνάει το 18%, καθιστώντας την Τράπεζα της Καρδίτσας μία από τις ισχυρότερες κεφαλαιακά σε όλο το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Υπερδιπλάσια της απαιτούμενης παραμένει και η ρευστότητα. Η Τράπεζα διαθέτει υπερεπαρκή κεφάλαια και ρευστότητα ώστε να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την τοπική οικονομία.

Τέλος, όπως σημείωσε ο κ. Μπούκης, “πέρα από τα οικονομικά μεγέθη και τις δικές της δυνατότητες η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, συνεχώς αναπτύσσει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς αλλά και Ελληνικούς φορείς, όπως ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, προκειμένου να διοχετεύσει κεφάλαια στις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τον πρωτογενή τομέα της περιοχής.

Αξίζει να αναφερθούμε ειδικότερα στην συνεργασία της Τράπεζάς μας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την συμφωνία που ως πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα ήδη από το 2016 υπογράψαμε και αφορά την δημιουργία εγγυημένου χαρτοφυλακίου μικροπιστώσεων, δανείων δηλαδή ως 25.000€. Τα αποτελέσματα του είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς μέχρι σήμερα έχουμε εντάξει σε αυτό δάνεια αξίας σχεδόν 3εκ €, διευκολύνοντας ουσιαστικά την πρόσβαση στην χρηματοδότηση νέων, αγροτών, ελευθέρων επαγγελματιών αλλά και επιχειρήσεων”.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr