Το µεγάλο παζάρι για την πώληση των εταιρειών της ΜΙG έχει ξεκινήσει µε παρέλαση funds και επιχειρηµατιών στα γραφεία της αλλά και σε εκείνα της Τράπεζας Πειραιώς. Ο επιχειρηµατικός όµιλος, η αποτίµηση του οποίου φτάνει το €1,13 δισ. και ο οποίος κατατάσσεται στις δέκα µεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας από πλευράς πωλήσεων (€1,08 δισ.) και στις πέντε µεγαλύτερες όσον αφορά στους εργαζοµένους (περίπου 15.000), βρίσκεται προ σηµαντικών επιχειρηµατικών εξελίξεων. 

Η  ΜΙG, που ελέγχει εταιρείες όπως οι Βlue Star Ferries, Superfast Ferries, ∆ΕΛΤΑ, Μπάρµπα Στάθης, Goody’s, Everest, Υγεία, Μητέρα, SingularLogic και άλλες, βαρύνεται µε δανεισµό 1,62 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς, ως ο µεγαλύτερος µέτοχος (31,2%) και πιστωτής της, κρατά τα κλειδιά για το µέλλον των θυγατρικών του οµίλου που ίδρυσε ο Ανδρέας Βγενόπουλος και πολιορκούν σήµερα µε επιθετικές διαθέσεις funds και ανταγωνιστικές εταιρείες. 

Η αντίστροφη µέτρηση για την πώληση των σηµαντικών εταιρειών της ΜIG ξεκίνησε µετά τα stress tests των τραπεζών. Και οι τέσσερις τράπεζες πέρασαν µε επιτυχία τη δοκιµασία, µε την Πειραιώς να έρχεται τελευταία, καθώς ο δείκτης των βασικών κεφαλαίων υποχώρησε στο δυσµενές σενάριο του 5,9%. Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι έβαλε σε σκέψεις τις εποπτικές αρχές. 

Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες, οι τραπεζικές εποπτικές αρχές επικοινώνησαν µε τον Τζον Πόλσον, ισχυρό άνδρα του hedge fund Paulson and Co., ο οποίος ελέγχει το 10% της Τράπεζας Πειραιώς, και βολιδοσκόπησαν τις διαθέσεις του απέναντι σε ένα ενδεχόµενο αύξησης κεφαλαίου. Ο κ. Πόλσον, σύµφωνα µε τις ίδιες έγκυρες πηγές, δεν έδειξε διατεθειµένος να διευρύνει τις επενδύσεις του στην Ελλάδα. Σηµειώνεται ότι ο Νεοϋορκέζος επιχειρηµατίας, που έγινε διάσηµος στην κρίση του 2007-2008 καθώς κέρδισε τα περισσότερα χρήµατα στην ιστορία που αποκόµισε µέσα σε ένα έτος hedge fund, δεν βρίσκεται στην καλύτερη στιγµή της καριέρας του. Τα κεφάλαια που διαχειριζόταν το 2011 ήταν 38 δισ., ενώ τον περασµένο Μάρτιο είχαν υποχωρήσει στα 9 δισ. και από αυτά το 70%-90% ανήκουν στον ίδιο και τους υπαλλήλους του. Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, SSM και Τράπεζα της Ελλάδος µετά την επαφή µε τον κ. Πόλσον µετέφεραν στη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς τη στάση του µεγαλύτερου µετόχου της και επεσήµαναν στον κ. Χρήστο Μεγάλου ότι πρέπει να επιταχύνει τις προσπάθειες και µέχρι τις 31/12/2018 να ολοκληρώσει την αποµόχλευση των χαρτοφυλακίων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά προς την κατεύθυνση της ΜΙG. Τα δάνεια της ΜIG ανέρχονται σε 1,62 δισ., είναι ενήµερα και ρυθµισµένα, ενώ τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους και µη ελέγχουσες συµµετοχές του οµίλου το 2017 ήταν ζηµίες 74,8 εκατ., έναντι ζηµιών 84,9 εκατ. το 2016. 

Ταυτόχρονα η Πειραιώς έχει το µεγαλύτερο µέρος των δανείων της µητρικής, τα οποία ανέρχονται σε 700 εκατ., ενώ έχει και τµήµα στα υπόλοιπα 900 εκατ. των θυγατρικών εταιρειών. Οι παρεµβάσεις των εποπτικών αρχών µε τόσο σαφείς εντολές πάγια δεν δηµοσιοποιούνται, ούτε ποτέ πρόκειται να παραδεχθεί η εποπτεία ή η τράπεζα ό,τι συνέβη. Ωστόσο, η Αθήνα είναι µικρή και στον κλειστό επιχειρηµατικό κύκλο των funds που αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες τα νέα µαθαίνονται γρήγορα, µε αποτέλεσµα να ανοίξουν τον χορό της διεκδίκησης. Πόσο µάλλον όταν πρόκειται για ιστορικές ελληνικές εταιρείες όπως το Υγεία, η ∆ΕΛΤΑ κ.ά. 

Πολιτικές παρενέργειες 

Εκτός όµως από τους επιχειρηµατίες και τους επενδυτές, η πώληση των εταιρειών της ΜΙG προκαλεί και πολιτικές παρενέργειες. Η κυβέρνηση βλέπει µε συµπάθεια τον όµιλο. Χωρίς κανείς φυσικά να µπορεί να το επιβεβαιώσει, στην αγορά λέγεται ότι το Μέγαρο Μαξίµου είχε παρέµβει παρασκηνιακά για να υποστηρίξει συγκεκριµένο πρόσωπο στην ανάδειξη κορυφαίας διοικητικής θέσης. Κανείς επίσης δεν γνωρίζει αν πράγµατι οι σχέσεις του διευθύνοντος συµβούλου Θανάση Παπανικολάου µε τον ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο καλές όσο φηµολογείται στην αγορά. Πολλά όµως λέγονται στο παρασκήνιο. 

Πάντως είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση δεν βλέπει µε καλό µάτι ενδεχόµενη πώληση της SingularLogic, της εταιρείας που το λογότυπό της βλέπουµε στις τηλεοπτικές οθόνες κάθε βράδυ εκλογών. Οι διαδικασίες πώλησης των εταιρειών -και µάλιστα υπό τη χρονική πίεση των προθεσµιών που δόθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς- µπορεί να καθορίσουν και τον αγοραστή. Σε τέτοιες περιπτώσεις το πλέγµα των νοµικών και τεχνικών λεπτοµερειών που συνοδεύουν τη διαδικασία πώλησης µπορεί να δίνει προβάδισµα σε κάποιον επενδυτή ή και να αποκλείει έντεχνα κάποιον άλλο. Η δυνατότητα µέσω του τρόπου πώλησης που θα επιλεγεί να δοθεί πρόκριµα σε κάποιο fund ή επιχειρηµατία συζητείται, καθώς οι διαδικασίες είναι θολές και στο τραπέζι έχει πέσει και το σενάριο να γίνουν πωλήσεις µε αποφάσεις γενικών συνελεύσεων, όπου η Πειραιώς έχει τον βαρύνοντα λόγο. 

Ούτως ή άλλως, η πώληση ενός από τους µεγαλύτερους επιχειρηµατικούς οµίλους της χώρας έχει προκαλέσει -εκτός από το κυβερνητικό ενδιαφέρον- και την προσοχή της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. 

∆ιακριτικά αλλά στενά η Ν.∆. παρακολουθεί τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη, περιµένοντας τις αποφάσεις τόσο της ΜΙG όσο και της Τράπεζας Πειραιώς. Πόσο µάλλον όταν στη Ν.∆. υποπτεύονται ότι υπάρχουν υπόγεια ρεύµατα µέσω συγκεκριµένων προσώπων που συνδέουν τη ΜIG µε την Τράπεζα Πειραιώς και το Μέγαρο Μαξίµου. 

Ποιοι ενδιαφέρονται 

Εντός συνόρων, άλλοτε στα γραφεία της Πειραιώς και άλλοτε σε εκείνα της ΜIG, αλλά και εκτός συνόρων, οι ενδιαφερόµενοι κάνουν παρέλαση. Η τύχη του «Υγεία» όπως και του Attica Group φαίνεται πως ήδη έχουν δροµολογηθεί, ενώ στο παρασκήνιο παίζεται τώρα η τύχη της Vivartia. 

Σε ό,τι αφορά το «Υγεία», οι διεργασίες για να αλλάξει χέρια είναι ήδη ώριµες και θεωρείται πολύ πιθανό µέσα στις επόµενες 15-20 ηµέρες να έχουµε ανακοινώσεις µε το CVC Capital Partners, εκτός απροόπτου, να γίνεται ο νέος ιδιοκτήτης της επιχείρησης που εκτός από το «Υγεία», έχει και το «Μητέρα». Τον νοσοκοµειακό όµιλο κυνηγά και το Ιατρικό Κέντρο, που είχε κάνει δηµόσια προσφορά για το 30% των µετοχών του, µέσω προσωπικής εταιρείας της οικογένειας Αποστολόπουλου, στα 0,45 ευρώ. 

Η ΜΙG, που ελέγχει το 70%, είχε τότε αναθέσει στη χρηµατιστηριακή Εuroxx ΑΧΕΠΕΥ να κάνει την αποτίµηση του «Υγεία», η οποία κατέληξε ότι η δίκαιη τιµή είναι µεταξύ 0,64 και 0,78 ευρώ ανά µετοχή. Να σηµειωθεί ότι ο εκ των βασικών µετόχων της Εuroxx κ. Τζουζέπε Τζιάνο έχει στενούς φιλικούς δεσµούς µε κορυφαίο διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς και η χρηµατιστηριακή το τελευταίο διάστηµα ακούγεται όλο και συχνότερα στα γραφεία της ΜΙG για διάφορες δουλειές του οµίλου. 

Εκ µέρους του κολοσσού της CVC το deal του «Υγεία» διαχειρίζεται ο partner του Aλεξ Φωτακίδης. Το CVC έχει αποκτήσει ήδη το Μetropolitan και το ΙΑΣΩ General. Το ίδιο επιχειρηµατικό µοντέλο συγκέντρωσης ιδιωτικών νοσηλευ- τικών µονάδων κάτω από την ίδια πλατφόρµα εφάρµοσε το CVC µε µεγάλη επιτυχία στην Ισπανία και στην Ινδονησία. Εξάλλου, την Παρασκευή το CVC έκλεισε ένα ακόµη deal στον χώρο της υγείας, αυτή τη φορά στη Φινλανδία, επεν- δύοντας 1,8 δισ. ευρώ. 

Το private equity έχει ήδη διενεργήσει οικονοµικό και νοµικό έλεγχο στο «Υγεία». Η διαδικασία µπλόκαρε προσωρινά επειδή βρέθηκαν διάφορες απαιτήσεις (ασθενών κ.λπ.) ύψους 180 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, µεγάλο µέρος από αυτές είναι ασφαλισµένο, ένα άλλο εκκρεµεί δικαστικά κ.ο.κ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε ικανοποιητική λύση για τις συγκεκριµένες απαιτήσεις και µέσα στις επόµενες τρεις εβδοµάδες είναι πολύ πιθανόν το CVC να καταθέσει δηµόσια πρόταση. 

Στο µέτωπο της Αttica Group η κατάσταση είναι ξεκαθαρισµένη, µε ένα άλλο µεγάλο fund, το Fortress, να έχει πάρει έγκαιρα θέση. Από τα 700 εκατ. δανεισµό της µητρικής ΜΙG, τα 150 είναι οµολογιακά δάνεια µε εγγύηση µετοχές του οµίλου Αttica, του «Υγεία» και της Vivartia, τα οποία το αµερικανικό fund αγόρασε σε ανύποπτο χρόνο από τη Εurobank. 

Εκτός από τις Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Africa Morocco Link, o όµιλος Αttica πρόσφατα απέκτησε από την Πειραιώς και την Ηellenic Sea ways (HSW). H Eπιτροπή Ανταγωνισµού ενέκρινε πρόσφατα τη συµφωνία και τώρα διεξάγεται από την Αttica νοµικός και οικονοµικός έλεγχος στην HSW. Αυτός εκτιµάται ότι θα τελειώσει µέσα στις επόµενες 15 ηµέρες και θα παραδοθεί στο Fortress. 

Θεωρείται ζήτηµα χρόνου το Fortress να υποβάλει δηµόσια πρόταση για την απόκτηση του Αttica Group, εξέλιξη που εκτός απροόπτου πρέπει να αναµένεται µέχρι τις 15 Ιουνίου. Τα χρήµατα που θα εισπραχθούν από το Fortress θα µειώσουν τα δανειακά βάρη της µητρικής ΜΙG. 

Οι εξελίξεις για το «Υγεία» και το Αttica Group είναι ήδη σε µεγάλο βαθµό δροµολογηµένες και όλα δείχνουν πως θα αλλάξουν χέρια µέσα στο επόµενο δίµηνο µε δηµόσιες προτάσεις επειδή είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. Για τις υπόλοιπες εταιρείες του οµίλου που δεν είναι εισηγµένες έχει ξεκινήσει το µεγάλο παζάρι µε τις προτάσεις να πέφτουν βροχή. 

Εκτός του διευθύνοντος συµβούλου της MIG Θανάση Παπανικολάου, ο έτερος ισχυρός άνδρας του οµίλου, είναι ο πρόεδρος και εκτελεστικό µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Παναγιώτης Θρουβάλας. Ο κ. Θρουβάλας είναι πρόσωπο που συγκεντρώνει την εκτίµηση της αγοράς, διακρίνεται για τη σοβαρότητά του και σε ιδιωτικές συνοµιλίες του µε παράγοντές της φέρεται να υποστηρίζει µε πάθος ότι δεν πρόκειται να διακινδυνεύσει τη φήµη του µε τις πωλήσεις εταιρειών.

 Το µοντέλο που λέγεται ότι έχει επιλεγεί για τις πωλήσεις των µη εισηγµένων εταιρειών είναι η αποτίµησή τους, η ανάθεση σε investment banker της συγκέντρωσης των προσφορών και η έγκριση της πώλησης από τη γενική συνέλευση των µετόχων. 

∆εδοµένου ότι η Πειραιώς έχει το 31,2% των µετοχών, αλλά και πολυπρόσωπη εκπροσώπηση στο διοικητικό συµβούλιο της MIG, εκ των πραγµάτων έχει τον αποφασιστικό λόγο για τις πωλήσεις. Η δροµολογηµένη πώληση των «Υγεία» και Attica µειώνει τα δανειακά βάρη του οµίλου και η διοίκηση της εταιρείας δεν φέρεται διατεθειµένη να πουλήσει σε αυτή τη φάση τη Vivartia, τον όµιλο που κάτω από την οµπρέλα του συγκεντρώνει τη ∆ΕΛΤΑ, τον Μπάρµπα Στάθη, τα Goody’s, τα Εverest, τα Pasteria και τα Flocafe. 

Το management έχει επιδοθεί σε µια επιτυχή προσπάθεια να αναδιαρθρώσει τα δάνεια ώστε να δώσει σταθερότητα στις εταιρείες του οµίλου, ενώ η Vivartia το 2017 επέστρεψε στην κερδοφορία για πρώτη φορά από το 2009, παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων 300.000 ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς δείχνει ευθυγραµµισµένη µε τη διοίκηση της MIG, καθώς οι δύο διευθύνοντες σύµβουλοι φαίνεται ότι έχουν στενές σχέσεις µεταξύ τους και ακόµη στενότερες µε το Μέγαρο Μαξίµου. 

Πηγές της Πειραιώς δηλώνουν ότι στόχος είναι να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να ενισχυθεί ο όµιλος και να πάρει πίσω η τράπεζα τα κεφάλαια που έδωσε. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν κατηγορηµατικά ότι η Πειραιώς δεν συναινεί στον τεµαχισµό και την πώληση της MIG. Προφανώς όµως αυτό ισχύει κυρίως για τη Vivartia και τις άλλες εταιρείες, καθώς την ίδια στιγµή οι διαδικασίες είναι ώριµες για την πώληση των «Υγεία» και Attica. Αντίθετα όµως από τις προθέσεις για τη Vivartia και το µέλλον της, στην αγορά φηµολογείται ότι υπάρχει έντονο παρασκήνιο. Συναντήσεις και προτάσεις λέγεται ότι πάνε κι έρχονται. Αλλοι λέγεται ότι ενδιαφέρονται για τη Vivartia συνολικά ως όµιλο. Αλλοι µόνο για τη ∆ΕΛΤΑ, άλλοι για τον Μπάρµπα Στάθη και άλλοι για την εστίαση. 

Την ίδια στιγµή και όλοι για τον ίδιο λόγο, άλλοι επιλέγουν να προσεγγίσουν τη ΜΙG, κι άλλοι την Πειραιώς. Στην αγορά ισχυρίζονται ότι ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος της Chipita περιµένει στη γωνία και υπό προϋποθέσεις θα ανοίξει τα χαρτιά του. Η ∆ΕΛΤΑ λέγεται επίσης ότι έχει τραβήξει την προσοχή του ανταγωνισµού και συγκεκριµένα της Ολυµπος. Πιθανόν επειδή οι αδελφοί Σαράντη, ιδιοκτήτες της γαλακτοκοµικής εταιρείας, είχαν προσεγγίσει τη ΜΙG µε πρόταση να την αγοράσουν, έχοντας µάλιστα εξασφαλίσει τραπεζική χρηµατοδότηση. 

Ο ένας από τους Τσέχους που συµµετέχει στην επένδυση του ΟΠΑΠ φηµολογείται πως έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να αγοράσει τη Vivartia. Ενα αγγλικό fund χτύπησε την πόρτα της ΜΙG ζητώντας τον Μπάρµπα Στάθη, ενώ µια εισηγµένη πολωνική εταιρεία πλησίασε την Πειραιώς ζητώντας να αγοράσει όλο τον κλάδο εστίασης (Goody’s, Εverest κ.λπ.) προκειµένου να αναπτύξει στο δίκτυο τα δικά της καταστήµατα. 

Tην ίδια στιγµή ένα άλλο αµερικανικό fund χτύπησε την πόρτα της Πειραιώς και εκδήλωσε ενδιαφέρον για όλη τη ΜIG. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα κουβάρι που δεν είναι εύκολο να ξετυλιχτεί. 

Για παράδειγµα, τα δάνεια του κλάδου εστίασης (240 εκατ.) έχουν ως εγγύηση µετοχές της ∆ΕΛΤΑ. Για να ξεπεραστεί ο νοµικός κυκεώνας φαίνεται ευκολότερο να πουληθεί όλη η Vivartia µαζί, η οποία έχει δάνεια περίπου 400 εκατ. ενώ διαθέτει ταµείο περίπου 40 εκατ. ευρώ. Στον λαβύρινθο των εταιρικών σχηµάτων και των νοµικών υποχρεώσεων έχουν ιδιαίτερη σηµασία οι επιχειρηµατικές επιλογές που θα κάνουν Πειραιώς και ΜΙG το επόµενο διάστηµα, ώστε να αντιµετωπιστούν µε ίσους όρους όλοι οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές και να µη δηµιουργηθούν δυσάρεστες εντυπώσεις για διαδικασίες προσαρµοσµένες σε συγκεκριµένα επιχειρηµατικά µέτρα. Κινητικότητα για τα περιουσιακά στοιχεία της MIG καταγράφεται και για τις άλλες θυγατρικές. Αυτή τη στιγµή είναι σε εξέλιξη νοµικός και οικονοµικός έλεγχος για την πώληση του 75% που κατέχει ο όµιλος στο «Χίλτον» της Κύπρου. Για τη SingularLogic φέρεται στην Πειραιώς να εξετάζουν ενδεχόµενο σπάσιµο της εταιρείας και ξεχωριστή αξιοποίηση κάθε δραστηριότητας. 

Για την εταιρεία έδειξε ενδιαφέρον και ο όµιλος Κόκκαλη, αλλά γρήγορα αποσύρθηκε. Το σενάριο του σπασίµατος της εταιρείας λέγεται ότι έλκει την προσοχή της οικογένειας Μανωλόπουλου που έχει την Space Hellas, αλλά και του Θεόδωρου Φέσσα της Quest. 

H κυβέρνηση πάντως δεν επιθυµεί να αλλάξει χέρια το κοµµάτι της εταιρείας που κάνει τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, η ενιαία πώληση της SingularLogic φαίνεται αρκετά δύσκολη καθώς έχει καθαρό δανεισµό 53 εκατ. και αρνητικά ΕΒΙΤDA.-

Αλέξανδρος Κασιμάτης (Πρώτο Θέμα)