Κοντά στην εξεύρεση λύσης φέρεται να βρίσκονται οι τράπεζες για την Euromedica η οποία διαθέτει παrαρτήματα και στην Θεσσαλία, την στιγμή που η οικονομική κατάσταση της εταιρείας βρίσκεται στο «κόκκινο» με το συνολικό δανεισμό της (με βάση τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου του 2016) να ανέρχεται στα 391,945 εκατ. ευρώ, να παρουσιάζει αρνητικά ίδια κεφάλαια κατά 182,143 εκατ. ευρώ και ζημιές 7,8 εκατ. ευρώ.

Η λύση που φαίνεται να έχει πέσει στο τραπέζι για την λειτουργική και κεφαλαιακή αναδιάθρωση της εταιρείας είναι η ρευστοποίηση μέρος της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει η Euromedica σε συνδυασμό με την είσοδο στρατηγικού επενδυτή.