Στην εταιρεία Lariplast, της οικογένειας Τσερέπα, επιστρέφει το 10% του κεφαλαίου της που ανήκε μέχρι πρότινος στο fund DIORAMA (Δασκαλόπουλος). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στο ΓΕΜΗ, η Γενική Συνέλευση της Lariplast ενέκρινε ομοφώνως και παμψηφεί την αγορά εκ της εταιρείας 2.297 μετοχών, που αντιστοιχεί στο 10% του κεφαλαίου της βιομηχανίας πλαστικών, από την μέτοχο αυτής Diorama Investments Sicar.  

Η αγορά γίνεται έναντι τιμήματος 1.800 ευρώ ανά μετοχή κατ’ ελάχιστον και 2.500 ευρώ ανά μετοχή κατ’ ανώτατο όριο, εντός 1 μήνα από την ημερομηνία της απόφασης.

Υπενθυμίζεται πως το 2018 η DECA Investments, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar είχε προχωρήσει στην επένδυση ύψους 5,4 εκατ. ευρώ στη Lariplast, αποκτώντας μειοψηφική συμμετοχή.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (Με πληροφορίες από investing)