Η είσοδος του Βελγικού Fund Helenos στο μετοχικό κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, αποτελεί την σημαντικότερη είδηση από την προχθεσινή γενική συνέλευση της τράπεζας.

Το εν λόγω Fund έχει ως μετόχους θεσμικούς φορείς και τραπεζικούς οργανισμούς του εξωτερικού. Δεν έγιναν πάντως γνωστά βασικά στοιχεία για το συγκεκριμένο ντιλ, ούτε καν ανακοινώθηκε το ποσοστό συμμετοχής των Βέλγων. Δηλαδή τι αγόρασε και πόσο, και αν η είσοδός τους επηρεάζει την συνεταιριστική φιλοσοφία της τράπεζας.

Κατά τα άλλα, τα μεγέθη και οι αριθμοί της τράπεζας διαμορφώθηκαν ως εξής:

-Το 2022 τα λειτουργικά κέρδη, μετά από φόρους και προβλέψεις, έφθασαν τα 2,96 εκ. €.

-Η διανομή μερίσματος ποσού αντιστοιχεί σε €3,20 ανά συνεταιριστική μερίδα, η τιμή της οποίας ανέβηκε στα 70,72€ από 64,11€ που ήταν το 2022.

-Το ενεργητικό της Τράπεζας ανήλθε στα 207,51 εκ € αυξημένο σε σχέση με το 2021 κατά 11,3%.

-Οι καταθέσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκαν στις €178,2 εκ. από €162,7 εκ. καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 9,5%, ενώ το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων της Τράπεζας ανέρχονταν σε 137,51 εκ.€ έναντι 124,97 εκ.€ το 2021. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανέρχεται σε 12,85%.

-Ο αριθμός των συνεταίρων-μελών της Τράπεζας έφθασε τους 13.297 το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.191 νέα μέλη ή 9,84% σε σχέση με το 2021, ενώ οι συνεταιριστικές μερίδες αυξήθηκαν κατά 6,90%.

-Το συνεταιριστικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στα 22,26 εκ €, αυξημένο κατά 19,24% σε σχέση με το 2021, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 22,26%.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr