Είναι ουσιαστικά η πρώτη γυναίκα  - πλην μιας βραχύβιας περίπτωσης μεταβατικής περιόδου στο μακρινό παρελθόν- η οποία ανέλαβε τα ηνία στην ιστορία του ΣΒΘΚΕ ο οποίος εδρεύει στο Βόλο και διαθέτει επιχειρήσεις μέλη από εννέα νομούς.  Η ίδια διευθύνει την οικογενειακή επιχείρηση χαρτοποιίας ΠΑΚΟ Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 1969 και διαθέτει την βασική μονάδα παραγωγής στην Πελασγία Φθιώτιδας. 

H πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας (ΣΒΘΚΕ), κυρία Ελένη Κολιοπούλου, μιλώντας στο thessaliaeconomy.gr, αναφέρεται μεταξύ άλλων στις δυνατότητες που έχει η θεσσαλική βιομηχανία, στην οποία αξίζει να σημειωθεί ότι παράγεται το 15% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της Περιφέρειας, ενώ σημειώνει ότι και η αξία των εξαγωγών από τη Θεσσαλία παρουσιάζει διαρκώς αυξητικές τάσεις.

Η κα Κολιοπούλου φωτίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή τόσο από την οικονομική κρίση, όσο και από τις μεγάλες ελλείψεις των υποδομών, όπως η κακή κατάσταση των Βιομηχανικών Περιοχών της Θεσσαλίας. Παρόλα αυτά, η Πρόεδρος του ΣΘΒΚΕ, σημειώνει ότι η Θεσσαλία αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις, παρόλο που οι εξελίξεις στο οικονομικό πεδίο της χώρας προκαλούν σκεπτικισμό. 

Πώς κρίνετε τη βιομηχανική δραστηριότητα στη Θεσσαλία; Σε ποιον κλάδο βλέπετε τις περισσότερες προοπτικές στη Θεσσαλία και σε ποιον τα μεγαλύτερα προβλήματα; Ποιος βιομηχανικός κλάδος είναι για τον ΣΒΘΚΕ εκείνος με την ισχυρότερη παρουσία στο βιομηχανικό γίγνεσθαι της Θεσσαλίας;

Η βιομηχανική δραστηριότητα στη Θεσσαλία σίγουρα έχει τεράστιες δυνατότητες. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για το χρονικό διάστημα 2000-2014 κατευθύνθηκε προς το δευτερογενή τομέα, πλην κατασκευών, το 7,16%% των συνολικών επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και παρήχθη το 15,04% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της Περιφέρειας, ποσοστό το οποίο είναι και υψηλότερο από το μέσο επίπεδο της χώρας. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο πολλαπλασιαστικά λειτουργεί η παραγωγική δραστηριότητα σε αληθινά και πραγματικά νούμερα. Ο κλάδος ο οποίος παρουσιάζει την υψηλότερη δυναμική στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας είναι ο κλάδος των Τροφίμων και των Ποτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου το 50% των εξαγωγών της Περιφέρειας, το έτος 2015, προέρχονται από τον συγκεκριμένο κλάδο. Τα μέταλλα αντιπροσωπεύουν το 18%, των εξαγωγών της, η κλωστοϋφαντουργία το 14% και τα χημικά το 6%.

Οι κλάδοι που παρουσιάζουν εντονότατα προβλήματα τα τελευταία χρόνια είναι αυτοί που παράγουν προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές. Ο κλάδος της οικοδομής όπως είναι γνωστό έχει παρουσιάσει κατάρρευση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ένα πλήθος μεταποιητικών επιχειρήσεων όπως οι εταιρίες παρασκευής μπετόν, δομικών υλικών, αλουμινοκατασκευών, οικοδομικής ξυλείας κλπ παρουσιάζουν κάμψη.

Πώς κρίνετε τις εξαγωγές της θεσσαλικής βιομηχανίας; Θεωρείτε ότι ανταποκρίνονται στην βιομηχανική παραγωγή; Είναι η θεσσαλική βιομηχανία ισχυρός παράγοντας των εξαγωγών της Ελλάδας;

Παρακολουθώντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εξαγωγές της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά την τελευταία δεκαετία 2005-2015, παρατηρείται συνεχής αύξηση της αξίας των εξαγωγών της, σχεδόν σε όλα τα έτη. Από το έτος 2009 και μετά η μείωση των εισαγωγών της περιφέρειας και η συνεχής αύξηση των εξαγωγών της οδηγούν σε θετικό Εμπορικό Ισοζύγιο της τάξης των 300-500 χιλιάδων €, ανά έτος. Ο δείκτης επικάλυψης, δηλαδή η αξία των εξαγωγών της Περιφέρειας υπερέβη την αξία των εισαγωγών της, κατά 186,2%, το έτος 2015. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία το έτος 2015 οι εξαγωγές της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανέρχονταν σε 1.105.590.000 €, εμφανίζοντας αύξηση 12,8%, σε σχέση με το την αξία των εξαγωγών της κατά το 2014 και αύξηση 58% σε σχέση με την αξία των εξαγωγών της το έτος 2005. Κατά το έτος 2015, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεισέφερε κατά 4,3% στις εθνικές εξαγωγές. Να σημειωθεί, ότι σημαντικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας διατηρούν τις μονάδες παραγωγής τους στη Θεσσαλία και την έδρα/διοικητικές λειτουργίες στην περιφέρεια Αττικής, με αποτέλεσμα το παραπάνω ποσοστό να μην αναδεικνύει την πραγματική συνεισφορά της Περιφέρειας στην εξωστρέφεια της χώρας. Ως προς την αξία των εξαγωγών, η Θεσσαλία κατατάσσεται στη 5η θέση μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας, μετά την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα, που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά.

Ποια είναι τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Συνδέσμου στην επιχειρηματική τους πραγματικότητα; Με ποιο τρόπο τους βοηθά ο Σύνδεσμος;

Οι επιχειρήσεις επικοινωνούν με το Σύνδεσμο για θέματα της καθημερινότητας τους, όπως φορολογικά, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ερμηνείας συλλογικών συμβάσεων εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους. Γνωρίζουν επίσης ότι όταν θα απευθυνθούν στον Σύνδεσμο θα έχουν άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα πρόσβασης σε νέες αγορές, για επιχειρηματικές αποστολές και επιχειρηματικές συναντήσεις, για την ανεύρεση συνεργατών για επιχειρηματικές συνεργασίες και για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, για προκηρύξεις διαγωνισμών καθώς και για προκηρύξεις εθνικών και διακρατικών προγραμμάτων όπως και για ζητήματα έρευνας και μεταφοράς καινοτομίας. Ο Σύνδεσμος αποτελεί διαχρονικά έναν από τους εγκυρότερους φορείς υποστήριξης των επιχειρήσεων και έχει τη δυνατότητα παροχής τεκμηριωμένης και συνεχούς ενημέρωσης σε θέματα ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων, όταν αυτές αδυνατούν να αποκρυπτογραφήσουν το πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που δημιουργεί επικαλύψεις, ασάφειες και προβλήματα στην καθημερινότητα τους.

Ο Σύνδεσμος παρεμβαίνει με αιτήματα ή και παραστάσεις προς την Κεντρική Διοίκηση και τα αρμόδια Υπουργεία υποστηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα επιμέρους επιχειρήσεων ή και κλάδων, όπως π.χ. η επιβάρυνση από την επιβολή του ΕΦΚ στην παραγωγή κρασιών, το υψηλό κόστος ενέργειας, θέματα αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων κλπ. Το έργο αυτό του Συνδέσμου βασίζεται σε μια αξιόλογη στελεχιακή υποδομή που έχει αποκτήσει την ανάλογη ειδίκευση στον χειρισμό θεμάτων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Βιομηχανικές Περιοχές Θεσσαλίας: Πώς κρίνετε την κατάσταση που επικρατεί εκεί τόσο εσείς όσο και τα μέλη του Συνδέσμου; Είναι ικανοποιητικές οι συνθήκες για την εγκατάσταση μίας βιομηχανίας σε κάποια από τις ΒΙΠΕ της Θεσσαλίας; Ποιες είναι οι προοπτικές; Θεωρείτε ότι η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ δίνει όλες τις απαιτούμενες ευκολίες για την εγκατάσταση μίας βιομηχανίας σε κάποια από τις θεσσαλικές ΒΙΠΕ;

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι 5 βιομηχανικές περιοχές της Περιφέρειας έχουν τεράστια προβλήματα στις υποδομές τους, όπως εγκαταλελειμμένο οδικό δίκτυο, παραμελημένο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, ασυντήρητο δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης, προβληματική σύνδεση τηλεπικοινωνιών, ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, υψηλές χρεώσεις τελών σύνδεσης με φυσικό αέριο, υψηλά μη ανταποδοτικά τέλη, δηλαδή χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες με υψηλό μη ανταποδοτικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Έχουμε σαν Σύνδεσμος κάνει παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, προβάλλοντας τα πάγια αιτήματα των βιομηχανιών μελών μας, μεταξύ των οποίων είναι και η προκήρυξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων που θα δώσουν δυνατότητα βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών αυτών των χώρων, προκειμένου να αποκατασταθεί η εικόνα τους ως σύγχρονων και οργανωμένων χώρων άσκησης βιομηχανικής δραστηριότητας και να μετατραπούν σε ελκυστική επιλογή για την προσέλκυση της εγκατάστασης και νέων επιχειρήσεων. Ελπίζουμε ότι το παράδειγμα της Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου που έχει προχωρήσει σε αυτοδιαχείριση να είναι η καλή αρχή μιας υγιούς λύσης μέσα από τις συντονισμένες προσπάθειες και των ίδιων των επιχειρήσεων.

Θεωρείτε ότι η Θεσσαλία αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις; Σε ποιους τομείς υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και ποιες κινήσεις κάνει ο ΣΒΘΚΕ σε αυτό το πεδίο;

Η Θεσσαλία έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα λόγω θέσης, λόγω εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού, λόγω βιομηχανικής παράδοσης, λόγω ύπαρξης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και λόγω του ότι η παραγωγική της φυσιογνωμία περιλαμβάνει κλάδους και τομείς που εκτείνονται στο σύνολο σχεδόν της παραγωγικής βάσης της χώρας, που έχει αποδειχθεί ότι είναι δυναμικοί και ελκυστικοί. Άρα μπορεί να προσελκύσει και άλλες επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα, στα τρόφιμα και στα ποτά, στο μέταλλο, στο ξύλο, στην ενέργεια, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στην έρευνα και την καινοτομία. Ο Σύνδεσμος, στην προσπάθεια ανάδειξης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Θεσσαλίας, αναπτύσσει συνεργασίες με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, κάνει παραστάσεις στα αρμόδια Υπουργεία, συμμετέχει σε συνέδρια και εκδηλώσεις για να προβάλλει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων αλλά και τις δυνατότητες της περιοχής ως ελκυστικού τόπου επιλογής εγκατάστασης επενδύσεων.

Πρωτόκολλο συνεργασίας με το Επιμελητήριο Μαγνησίας: Ποιες είναι οι άμεσες πρωτοβουλίες που θα γίνουν στο πλαίσιό του; Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις που προγραμματίζετε; Θα ακολουθήσουν ανάλογες πρωτοβουλίες και με άλλα επιμελητήρια εκτός από εκείνο της Μαγνησίας και αν ναι ποιες;

Προκειμένου άμεσα να ενεργοποιηθεί το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο φορείς, τα αρμόδια τμήματα διερευνούν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων μελών τους να συμμετάσχουν σε διεθνείς εκθέσεις. Δεδομένου ότι το Enterprise Europe Network, του οποίου μέλος είναι ο Σύνδεσμος, διοργανώνει, στα πλαίσια των δημοφιλέστερων διεθνών εκθέσεων, παράλληλες Επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β, η συνεργασία των δύο φορέων αναμένεται να ευαισθητοποιήσει περισσότερες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους. Επίσης, διερευνάται από κοινού, το έντονο ενδιαφέρον κλάδων επιχειρήσεων, να συμμετάσχουν το 2017 σε επιχειρηματικές αποστολές, στα πλαίσια των οποίων οι επιχειρήσεις της περιοχής της Μαγνησίας, είτε θα υποδεχθούν αλλοδαπές επιχειρήσεις στις εγκαταστάσεις τους, είτε θα επισκεφθούν μια περιοχή που παρουσιάζει επιχειρηματικό ενδιαφέρον για αυτές, και θα συναντηθούν με τοπικές επιχειρήσεις, με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας κλπ. Τέλος, στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχουμε υπογράψει και με το Enterprise Greece, ο Σύνδεσμος και το Επιμελητήριο ήδη διερευνούν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων να συμμετάσχουν σε από κοινού διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίου, με τίτλο «Δημιουργία εξαγωγικού προϊόντος και διαδικασίες εξαγωγών», με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επιχειρήσεων μελών τους.

Ενδεικτικά θα ήθελα να σας αναφέρω ότι έχουμε ήδη υπογεγραμμένα Πρωτόκολλα Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ προετοιμαζόμαστε για την υπογραφή με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με Ινστιτούτα και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και σε διαπεριφερειακό επίπεδο με τα Επιμελητήρια της Βοιωτίας, της Καρδίτσας και της Φθιώτιδας, το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και επιδιώκουμε την επισημοποίηση των σχέσεων συνεργασίας που έχουμε και με τα υπόλοιπα Επιμελητήρια των δύο Περιφερειών. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην συνένωση των δυνάμεων μας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προώθηση της εξωστρέφειας και των προσπαθειών επενδύσεων των επιχειρήσεων, την προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, τη μείωση της ανεργίας, προς όφελος όλων μας επιχειρήσεων και κοινωνίας.

Ποια είναι τα άμεσα σχέδια του ΣΒΘΚΕ για το μέλλον;

Στις 2 Φεβρουαρίου 2017, θα το έχετε δει άλλωστε, προετοιμάζουμε την εκδήλωση που συνδιοργανώνουμε με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, και την Περιφέρεια Θεσσαλίας για να παρουσιαστούν η Πρωτοβουλία του «Φόρουμ για τη Βιομηχανία», τα αποτελέσματα των εργασιών της καθώς και οι προτάσεις δράσεων για την ενίσχυση της Βιομηχανίας και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Σε όλη αυτή τη διαδικασία που προηγήθηκε, δηλαδή στις ομάδες εργασίας του Φόρουμ, συμμετείχαμε με εκπροσώπους μας αναδείξαμε τα προβλήματα των επιχειρήσεων και καταθέσαμε τις προτάσεις μας για τη βιομηχανία, για θέματα καινοτομίας, για την ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων, την ενέργεια και το περιβάλλον, τα απαιτούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία και την αποκατάσταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Είναι θέματα που μας απασχολούν, τα έχουμε αναδείξει και στις συναντήσεις μας με την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς τα θέτουμε ως πρώτη προτεραιότητα.

Είστε απαισιόδοξοι ή αισιόδοξοι ως Σύνδεσμος για το οικονομικό τοπίο στην Ελλάδα; Πώς κρίνετε τις οικονομικές εξελίξεις στη χώρα;

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις με σκεπτικισμό. Σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδρομή από το 2008 μέχρι σήμερα έχουμε ακούσει να διατυπώνονται οι καλύτερες των προθέσεων και να επιχειρούνται νομοθετικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την τόνωση της εξωστρέφειας και την αποκατάσταση των όρων λειτουργίας της ιδιωτικής οικονομίας. Στην πράξη όμως διαπιστώνουμε αμφιταλαντεύσεις, παλινδρομήσεις και σημαντικές καθυστερήσεις στην πραγματική ενσωμάτωση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, ως επιχειρήσεις, είμαστε αποδέκτες, αποφάσεων και μέτρων που μας συνθλίβουν, όπως ενδεικτικά είναι η υπερφορολόγηση, το υψηλό μη μισθολογικό κόστος, οι υπερβολικές χρεώσεις στην ενέργεια, η αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η ανυπαρξία πλαισίου αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Το ζητούμενο, που είναι μονόδρομος, είναι να υπάρξει οικονομική σταθερότητα, να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα, να επανεκκινήσει η παραγωγική βάση της χώρας, να υπάρξουν επενδύσεις, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, να στηριχθεί και να τονωθεί η απασχόληση. Αυτοί είναι οι συντελεστές ανάπτυξης της οικονομίας, επίτευξης πλούτου, παραγωγής εισοδήματος, συμβολής στην κοινωνική συνοχή και διασφάλισης των δημοσίων εσόδων

Γιατί να γίνει μέλος του ΣΒΘΚΕ μία επιχείρηση;

Είμαστε, εδώ και 50 χρόνια, η κυριότερη και η αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση των βιομηχανικών – μεταποιητικών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας και ένας από τους πέντε Περιφερειακούς Συνδέσμους της χώρας. Προστατεύουμε και προάγουμε τα ηθικά, οικονομικά και επαγγελματικά συμφέροντα και τις επιδιώξεις των μελών μας. Προβάλουμε το θεσμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και αναδεικνύουμε το ρόλο και τη συμβολή των επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική ευημερία. Υποστηρίζουμε την επιχειρηματικότητα που αποτελεί για μας εκτός από καταστατική υποχρέωση, πρωταρχική επιδίωξη και προτεραιότητα την οποία υπηρετούμε με συνέπεια. Αυτά τα αποδεικνύουμε με έργα.

Αρκεί να σας αναφέρω δύο αποτελεσματικά εργαλεία που είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων, όπως α) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου παγκόσμιου δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης που έχει δημιουργήσει η Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις και Βιομηχανία» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και β) η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, την ΑΕΔΕΠ, που από το 1996 μέχρι και σήμερα ανέλαβε το έργο της διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων όλων των προηγούμενων κοινοτικών πλαισίων στήριξης, και πέτυχε με υπευθυνότητα να σταθεί υποβοηθητικά στις επενδυτικές προσπάθειες των επιχειρήσεων, υπό όρους ανταγωνιστικότητας.

Τέλος, εγώ η ίδια, ως βιομήχανος, έχοντας θητεύσει ως μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Χάρτου, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Κατασκευαστών Χαρτοκιβωτίων, μέλος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) και ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, με την κατανόηση, την εμπειρία και το πάθος μου για την παραγωγή, δίνω το στίγμα του Συνδέσμου. Δηλαδή τον συνεχή πολυεπίπεδο αγώνα για βελτίωση των συνθηκών ύπαρξης και λειτουργίας των βιομηχανιών αλλά και όλης της επιχειρηματικότητας. Οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε άμεσα αρωγοί και συνοδοιπόροι._

*Την συνέντευξη πήρε ο Νίκος Καϊμακάμης με την μέθοδο της ηλεκτρονικής αποστολής ερωτήσεων και απαντήσεων