Επτά νέες θέσεις εργασίας έχει εξαγγείλει η αλυσίδα ηλεκτρολογικού υλικού ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και μία θέση στο κατάστημα της επιχείρησης στη Λάρισα, με τα εξής χαρακτηριστικά:

Σύμβουλος Πώλησης Ηλεκτρολογικού Υλικού, που θα έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και της υποστήριξης τους μετά την πώληση. Η συνεχής βελτίωση των γνώσεων, αποτελεσματικών τεχνικών πώλησης, προϊόντων, λειτουργιών, διαδικασιών και τιμολογιακής – εμπορικής πολιτικής της εταιρείας, εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητες και απαιτήσεις του εργασιακού ρόλου.

απαιτούνται:

  • Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας,
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων
  • Άριστες  επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
  • Ηλικία 22-35 και εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση

 

Β. Καυκάς Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα, με δίκτυο 56 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, δύο σύγχρονες μονάδες κατασκευής πινάκων και  ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο, το Kafkas Institute of Training & Development, το οποίο προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο στους πελάτες όσο και στους εργαζόμενους της. Το προσωπικό της αριθμεί πλέον πάνω από 800 άτομα.

Ζ.Χ.