Στο «κόκκινο» βρίσκεται μια σειρά έργων του υπουργείου Περιβάλλοντος που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Κάποια από αυτά μάλιστα κινδυνεύουν να μην εκπληρώσουν εγκαίρως, έως τον Ιούνιο, τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν να εκταμιεύσουν τη δεύτερη δόση.

Στα ενεργειακά έργα οι βασικές ελλείψεις είναι νομοθετικού / κανονιστικού χαρακτήρα. Ενώ στα πολεοδομικά και περιβαλλοντικά ξεχωρίζουν οι καθυστερήσεις στο σχέδιο πολεοδομικής μεταρρύθμισης –τις οποίες το υπουργείο έχει επανειλημμένως διαψεύσει– και τα έργα προστασίας της βιοποικιλότητας, που βρίσκονται σε μηδενικό σημείο.

Τα στοιχεία προέρχονται από πρόσφατη τεχνική έκθεση προόδου του Ταμείου Ανάκαμψης για έργα του ΥΠΕΝ .

Στην έκθεση τα έργα αξιολογούνται όσον αφορά το επίπεδο ρίσκου τους (σε μια κλίμακα 1-4) σε σχέση με την επίτευξη των οροσήμων που θα «ξεκλειδώσουν» την προγραμματισμένη δόση. Ετσι:

• Από τα οκτώ έργα που έχουν καταθέσει αίτημα πληρωμής για τη δόση του Ιουνίου, δύο έργα βρίσκονται σε οριακό σημείο (επίπεδο ρίσκου 4) και δύο σε προβληματική κατάσταση (επίπεδο ρίσκου 3). Τα υπόλοιπα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα (επίπεδο ρίσκου 2).

• Από τα 13 έργα που έχουν καταθέσει αίτημα πληρωμής για τη δόση του Δεκεμβρίου, δύο υποέργα βρίσκονται ακόμα στο «σημείο μηδέν» (επίπεδο ρίσκου 4), τρία σε προβληματική κατάσταση (επίπεδο ρίσκου 3) και τα υπόλοιπα κινούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (επίπεδο ρίσκου 1-2).

Τρεχάτε ποδαράκια μου...

Χ.Ψ.