Το δίκτυο των καταστημάτων της "συνεργατικής" εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών Εlectronet ανέρχεται σήμερα σε 80, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να βρίσκονται στην Ελληνική περιφέρεια από όπου και προέρχεται το 85% του τζίρου. 

Το 2016 ο κύκλος εργασιών της Electronet διαμορφώθηκε στα 57,75 εκατ. έναντι 55,15 εκατ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 2,5%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 500 χιλ. ευρώ έναντι 427 χιλ. ευρώ κατά την χρήση του 2015. 

Η καθαρή θέση της Electronet διαμορφώθηκε σε 6,911 εκατ.  στις 31 Δεκεμβρίου του 2016, έναντι 6,725 εκατ. την αντίστοιχη ημερομηνία του 2015. 

Το 2016 η εταιρεία διατήρησε τα μερίδια αγοράς που είχε, στις περισσότερες κατηγορίες και κατόρθωσε να περιορίσει το κόστος λειτουργίας της με σημαντικές παρεμβάσεις σε διαφόρους τομείς, ενώ ταυτόχρονα κατάφερε να επιτύχει καλύτερες συμφωνίες με τους προμηθευτές της. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση αυξήθηκε.

Όλο το τελευταίο διάστημα η επιχείρηση έδωσε και δίνει βαρύτητα στην συνεχή ενημέρωση & επικοινωνία από και προς τα μέλη του δικτύου της με τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά on line μέσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δανεισμός της εταιρίας παραμένει μηδενικός, ενώ για την χρήση του 2016 η γενική συνέλευση, αποφάσισε να διανείμει προς τους μετόχους της μέρισμα, για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια. 

Λ.Ε.