Μια σημαντική επένδυση στην τεχνολογία υδρογόνου, ενταγμένη στις ανάγκες των τοπικών εργοστασίων, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr στην Βιομηχανική περιοχή του Βόλου και θα συμβάλει στην ενεργειακή τους μετάβαση για καθαρή χρήση ενέργειας.

Πρόκειται για τον κρατικό ιταλικό κολοσσό Enel ο οποίος, μέσω της θυγατρικής του Enel Green Power, προωθεί το έργο Green Hydrogen-NEMO project, που αφορά στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου. 

Το συγκεκριμένο ενεργειακό καύσιμο θα παράγεται από έργα που θα αναπτύξει η εταιρεία, αιολικά ή φωτοβολταϊκά, και η χρήση του θα είναι για βιομηχανική χρήση σε εργοστάσια της βιομηχανικής ζώνης του Βόλου. 

Το γεγονός ότι ο ηλεκτρολύτης θα βρίσκεται στον χώρο της βιομηχανικής περιοχής μειώνει σημαντικά την τελική τιμή του καυσίμου, κυρίως λόγω απουσίας εξόδων μεταφοράς. 

Ο ηλεκτρολύτης έχει υπολογιστεί στο μέγεθος των 100 MW σε 6 συστοιχίες και το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2025 και να έχει διάρκεια ζωής 15 έτη.

Το υδρογόνο είναι από τη φύση του «οικολογικό» καθώς η καύση του, είτε αυτή καθ’ αυτή (θυμίζουμε ότι μεταξύ άλλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε κινητήρες εσωτερικής καύσης) είτε σε κυψέλες υδρογόνου (Fuel Cells) όπου έχουμε μια χημική διαδικασία αντίστροφη της ηλεκτρόλυσης δημιουργεί το καυσαέριο με τον χημικό τύπο H2O, δηλαδή νερό με τη μορφή υδρατμών.

Ο όρος «πράσινο» υδρογόνο έχει να κάνει με τον τρόπο παραγωγής του. Διότι δεν είναι πάντα αθώο το υδρογόνο που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, καθώς η παραγωγή του, πχ. από φυσικό αέριο (που σημειωτέον είναι και αρκετά φθηνότερη) μπορεί να επιβαρύνει με σημαντικές ποσότητες CO2 την ατμόσφαιρα. 

Πράσινο είναι μόνο το υδρογόνο που παράγεται με ηλεκτρόλυση η οποία πραγματοποιείται με ηλεκτρικό ρεύμα που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρόκειται για μια μηδενικών ρύπων διαδικασία, με την πρώτη ύλη – το νερό – να είναι αστείρευτο και ανακυκλώσιμο.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr