Μια τεράστια επένδυση στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και πιο συγκεκριμένα των φωτοβολταϊκών πάρκων έρχεται να προστεθεί στις υπάρχουσες στη Θεσσαλία ή σε εκείνες που αναμένεται να λειτουργήσουν.

To νέο θηριώδες φωτοβολταϊκό επιδιώκει να πάρει τη σφραγίδα της στρατηγικής επένδυσης και να εισαχθεί στο ειδικό αδειοδοτικό καθεστώς του νόμου 4608/2019, στο Enterprise Greece. 

Πρόκειται για την πρόταση της ΕΝΙΠΕΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία αφορά τη μελέτη και ανάπτυξη εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 700 ΜW και ετήσιας παραγόμενης ενέργειας 1.022.407.000 kWh.

Το πάρκο, το οποίο θα διαθέτει σύστημα αποθήκευσης, χωροθετείται Σκοπιά και Καλλιθέα του Δήμου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική επένδυση, η οποία θα στην οικονομική κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή, καθώς ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 350 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εκτιμάται πως θα δημιουργηθούν 1.100 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και συνολικά 38 ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ).

Για την κατασκευή 1.100 εργαζόμενοι

Όπως αναφέρεται στο σχετικό φάκελο, "η εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού παραγωγής ενέργειας στις θέσεις με την ονομασία << ΣΚΟΠΙΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ >> είναι συμβατή τόσο με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Αριθμ. 49828- ΦΕΚ Β’ 2464/3.12.2008), όσο και με την Έγκριση Αναθεώρησης του Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (Αριθμ. Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/69722/11108-ΦΕΚ Α.Α.Π. 269/15.11.2018).

 Η εν λόγω επένδυση θα συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών τελικής κατανάλωσης, διοχετεύοντας στην ελληνική αγορά ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε., μειώνοντας το έλλειμμα παραγωγής και υποκαθιστώντας εισαγωγές ανάλογες της δυναμικότητας του έργου. Η υλοποίηση της επένδυσης θα συνδράμει στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων της Ελληνικής Πολιτείας για την περαιτέρω διείσδυση των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

Παράλληλα θα συνεισφέρει στην προσπάθεια αποκέντρωσης του ενεργειακού συστήματος, δίνοντας τη δυνατότητα να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας έτσι τα συστήματα υποδομής και μειώνοντας τις απώλειες μεταφοράς ενέργειας.

Σημαντική περιβαλλοντική παράμετρος ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου είναι η με ουσιαστικό τρόπο μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα(CO2) ύψους, περίπου 640.000 τόνων σε ετήσια βάση".

Το έργο πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να χαρακτηριστεί ως στρατηγική επένδυση καθώς ο προϋπολογισμός του ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ ενώ επιτυγχάνει και τον στόχο των 30 ετησίων μονάδων εργασίας.

Ζήσης Ηρειώτης thessaliaeconomy.gr