Την πεποίθηση περί αντιστροφής των έντονα ζημιογόνων οικονομικών αποτελεσμάτων του 2022 για το 2023, εκφράζουν, σύμφωνα με το capital.gr, υψηλόβαθμα στελέχη της Δέλτα, αποδίδοντας τις καθαρές ζημίες μετά από φόρους του 2022, οι οποίες ανήλθαν στα 20,8 εκατομμύρια ευρώ, σε παράγοντες όπως η απορρόφηση σημαντικού μέρους του αυξημένου κόστους που είχε η τιμή αγορά του γάλακτος, στο υψηλό κόστος ενέργειας αλλά και στο γεγονός ότι το γάλα για τη Δέλτα αποτελεί το βασικό προϊόν, δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεών της προέρχεται από το φρέσκο γάλα και επομένως η εταιρεία υποχρεούται επί της ουσίας να βαρύνεται με το κόστος αυτό σε σχέση με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν φρέσκο γάλα για τη μεταποίηση προϊόντων όπως τυροκομικά ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου δεν απαιτούνται τόσο μεγάλες ποσότητες γάλακτος.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η εταιρεία εντός του 2022 προχώρησε σε μείωση κεφαλαίου κατά ποσό άνω των 80 εκατ. ευρώ με σκοπό να γίνει απόσβεση ζημιών από παρελθούσες χρήσεις.

Μείωση κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών

Στην περίπτωση της Δέλτα θυμίζουμε ότι το 2022 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων στα 238,75 εκατ. ευρώ από 224,96 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημιογόνα στα 20,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,9 εκατ. ευρώ το 2021. Στο τέλος του 2022 τα μακροπρόθεσμα δάνεια για τον όμιλο Δέλτα ήταν 123,9 εκατ. ευρώ και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια 21,5 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 81,78 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη χρήση με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών από παρελθούσες οικονομικές χρήσεις. Σημειώνεται ότι οι συσσωρευμένες ζημίες τον Ιανουάριο του 2022 για τον όμιλο Δέλτα ήταν 70,4 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι ο όμιλος Δέλτα αλλά και η εταιρεία κατά το τέλος του 2022 παρουσίαζαν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης (13,76 εκατ. 26,65 εκατ. αντίστοιχα). Για να αντιστρέψει την εικόνα εντός του 2023 η διοίκηση της Δέλτα κατεύθυνε το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων στην προπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων βραχυπροθέσμων (€7 εκατ.) και μακροπρόθεσμων (€53 εκατ.), με στόχο να διασφαλίσει τη ρευστότητά της από μελλοντικές δανειακές υποχρεώσεις αλλά και τα αποτελέσματα επομένων χρήσεων από την αύξηση των επιτοκίων. Επιπλέον ξεκίνησε να υλοποιεί σχέδιο διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης που εστιάζει στην βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και στην μεγιστοποίηση των ωφελειών από χρήση λύσεων Trade Finance & Supply Chain Finance, τα αποτελέσματα του οποίου εκτιμάται ότι θα είναι εμφανή στο τέλος του 2023.

Η απόκτηση του 25% της Δωδώνη

Την ίδια στιγμή αποτελεί θέμα χρόνου η εξαγορά του 25% της Δωδώνη από τον όμιλο Vivartia, ποσοστό που αυτή τη στιγμή ανήκει στη ρωσικών συμφερόντων SI Foods. Θυμίζουμε ότι η Vivartia διατηρεί ήδη το 75% της Δωδώνη που είχε εξαγοράσει από την SI Foods, ενώ με την απόκτηση του 100% η βιομηχανία γάλακτος της Ηπείρου θα ενταχθεί τον όμιλο συμμετοχών Dairy Holdings, ο οποίος αποτελεί την ομπρέλα όπου υπάγονται οι δραστηριότητες της γαλακτοβιομηχανίας της Vivartia και κατ’ επέκταση της CVC Capital που έχει εξαγοράσει τον όμιλο Vivartia. Κατά τις ίδιες πηγές, δεν προβλέπεται η δημιουργία μίας κοινής εταιρείας με συγχώνευση των Δέλτα και Δωδώνη, αλλά οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουν μέχρι νεοτέρας να διατηρούν τη λειτουργική τους ανεξαρτησία. Ωστόσο θα προκύψουν συνέργειες που έως τώρα δεν είχαν αναπτυχθεί παρά τη μετοχική σχέση των δύο πλευρών, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν την παραγωγή προϊόντων από την μία πλευρά προς την άλλη, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο εκάστοτε από τα δύο χαρτοφυλάκια των Δέλτα-Δωδώνη. 

Να θυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα η Δέλτα προχώρησε στην πώληση δραστηριοτήτων με σκοπό την βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, μεταξύ των οποίων το εργοστάσιο στον Ταύρο αλλά και η United Milk Company, όπου το πρώτο διατέθηκε στη The Mart του ομίλου Σκλαβενίτη και η δεύτερη στον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη, ενώ το 2021 είχε προηγηθεί η πώληση του ποσοστού συμμετοχής της στη ΜΕΒΓΑΛ στη Μαίρη Χατζάκου και τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο. Στον αντίποδα απέκτησε ποσοστό στην βορειοελλαδίτικη γαλακτοβιομηχανία Κουρέλλας και στην εμπορική εταιρεία τυροκομικών Δανιήλ Γκατένιο. 

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (βασισμένο στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λαμπίρη, Capital.gr)