Για ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Vivartia, κάνει λόγο στην έκθεσή του ο Ορκωτός Ελεγκτής. Όπως σημειώνει, η μη επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης, ενδέχεται να επηρεάσει τη συνέχιση της δραστηριότητας του ομίλου.

Με βάση τα στοιχεία (31/12/2016), οι ληξιπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της Vivartia, ανέρχονται σε  369,2 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών του στοιχείων κατά ποσό 301,6 εκατ. ευρώ. 

Πηγές κοντά στη διοίκηση της Vivartia ανέφεραν στο Capital.gr πως ο όμιλος βρίσκεται στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες τράπεζες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το νέο δάνειο θα είναι επταετούς διάρκειας και ύψους 400 εκατ. ευρώ (όσος και ο συνολικός δανεισμός), το επιτόκιο θα κυμαίνεται στο 3-4%, ενώ οι διαπραγματεύσεις εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στον μήνα. 

Εκτός όμως από την αναδιάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων, ο όμιλος Vivartia, καλείται να αντιμετωπίσει στο καθημερινό του business, την πτώση της κατανάλωσης. Μπορεί ο όμιλος να παραμένει market leader στον κλάδο των γαλακτοκομικών και της μαζικής εστίασης, ωστόσο ο κλάδος των κατεψυγμένων ήταν για μια ακόμη χρονιά εκείνος που σήκωσε το βάρος και περιόρισε τις απώλειες σε τζίρος και αποτελέσματα.

Για του λόγου το αληθές οι πωλήσεις της Vivartia πέρυσι υποχώρησαν στα 572 εκατ. ευρώ (πτώση 4,9% σε σχέση με το 2015) ή μείωση 3,4% σε απόλυτα συγκρίσιμο επίπεδο, με τον κλάδο των  γαλακτοκομικών να έχει καταγράψει απώλειες 6,5% και τον κλάδο εστίασης 2,6%. Αντιθέτως ο κλάδος των κατεψυγμένων παρουσίασε αύξηση επί συγκρίσιμων μεγεθών 2,9%.

Σε ό,τι αφορά τις ζημίες προ φόρων αυτές διευρύνθηκαν στα 14,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,3 εκατ. ευρώ το 2015, αν και εξαιρουμένης της επίδρασης από την απομείωση της απαίτησης του ομίλου Μαρινόπουλου, ο όμιλος παρουσίασε ζημιές 0,4 εκατ. ευρώ. Στην τελική γραμμή πάντως οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 15 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 22 εκατ. ευρώ το 2015.

Για την τρέχουσα χρήση, πέραν φυσικά από την αναδιάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων, ο όμιλος εστιάζει στον κλάδο των γαλακτοκομικών, στον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας, στην είσοδο σε νέα κανάλια διανομής, στις διεθνείς αγορές και στην περαιτέρω επέκταση του δικτύου διανομής στη Βουλγαρία.

Η στρατηγική για τον κλάδο των κατεψυγμένων, περιλαμβάνει την εντατικοποίηση των επενδύσεων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με στόχο την υπερκάλυψη των αναγκών του από πρώτες ύλες ίδιας παράγωγης, (επενδύσεις, ύψους 7,1 εκατ. ευρώ) και τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα θα προχωρήσει σε "κόψιμο” κωδικών, θα ποντάρει περισσότερο στις εξαγωγές, στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και στην ανάπτυξη συσκευασιών για την χονδρική και τον κλάδου του HORECA.

Στον κλάδο της εστίασης ο εξορθολογισμός των υποδομών των εργοστασίων και η αναδιάρθρωση της παραγωγικής δυναμικότητας, βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα, όπως και η στρατηγική ανάπτυξης σε ευρύτερες γεωγραφικές ζώνες και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των υφιστάμενων δικτύων εξωτερικού, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση του ομίλου Vivartia για τη χρήση του 2016.

Αλεξάνδρα Γκίτση (capital.gr)