Σχεδόν το 30% των καταναλωτών δεν μπορεί να πληρώσει εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ πολύ χαμηλό είναι το ποσοστό εκείνων που αποφασίζουν να αλλάξουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας

Η υψηλή φορολόγηση αποτελεί πλέον σύμπτωμα του συνόλου της ενεργειακής αγοράς στην Ελλάδα και δεν αφορά μόνο τα υγρά καύσιμα, αλλά και τον ηλεκτρισμό. Σύμφωνα με μελέτη των εταιριών Ipsos, London Economics και Deloitte που έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι φόροι και τα τέλη αποτελούν το 42% της τελικής τιμής του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, ενώ από το υπόλοιπο 58%, το 4% καλύπτει το κόστος λειτουργίας των δικτύων και το 56% είναι το έσοδο των εταιριών προμήθειας. 

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς στην Ελλάδα, ενώ καταγράφεται σημαντική επιδείνωση σε σύγκριση με τα αποτελέσματα προηγούμενης μελέτης που είχε πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010. 

Αδυναμία εμπρόθεσμης εξόφληση των λογαριασμών 

Συγκεκριμένα στην μελέτη σημειώνεται ότι οι καταναλωτές στην Ελλάδα αναφέρουν δυσκολίες στην πληρωμή των λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, το 10% των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι συχνά δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς στην ώρα τους και το 19% ότι αυτό επαναλαμβάνεται αρκετές φορές. 

Στο σύνολο της ΕΕ το 3% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είχε περιοριστεί λόγω της μη πληρωμής των λογαριασμών τους, το 5% ότι επωφελήθηκε από κάποιο κοινωνικό τιμολόγιο και το 3% ότι έλαβε οικονομική βοήθεια από την κυβέρνηση για να πληρώσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, 7% και 11%, αντίστοιχα, των καταναλωτών ανέφεραν ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είχε περιοριστεί λόγω της μη εξόφλησης των λογαριασμών τους. 

Ένας στους πέντε καταναλωτές στην Ελλάδα απάντησε ότι επωφελήθηκε από το κοινωνικό τιμολόγιο ή βοήθεια από την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εξάλλου η μελέτη καταγράφει την άποψη των καταναλωτών σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την εμπιστοσύνη τους στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σε όλη την ΕΕ 28, το 58% των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα «συμφώνησαν έντονα» ή «συμφώνησαν» ότι η λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα τους δεν λειτουργούσε πολύ καλά. 

Ωστόσο στην Ελλάδα τη Λετονία και τη Ρουμανία περίπου το1/3 των καταναλωτών εξέφρασαν έντονες αμφιβολίες για την καλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Διστάζουν να αλλάξουν προμηθευτή ρεύματος 

Εξάλλου σε ότι αφορά την αλλαγή προμηθευτή η έρευνα σημειώνει ότι στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια που δίνουν στους καταναλωτές το δικαίωμα να αλλάξουν πάροχο χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Όμως στην Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία τα πραγματικά ποσοστά αλλαγής παραμένουν πολύ χαμηλά. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 1% των Ελλήνων έχουν αλλάξει προμηθευτή ρεύματος  έναντι 14% στην ΕΕ των 28. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και την Ιρλανδία, το 28% των καταναλωτών είχε αλλάξει εταιρεία ηλεκτρισμού, ενώ χαμηλά ποσοστά αλλαγής (μεταξύ 0,2% και 2%) καταγράφονται και σε χώρες όπως η Ισλανδία, η Βουλγαρία, το Λουξεμβούργο, η Λιθουανία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία. 

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η έρευνα έγινε με βάση τις απαντήσεις των καταναλωτών για την περίοδο από την Άνοιξη του 2010 έως την Άνοιξη του 2015    

Αξίζει να αναφερθεί ότι η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι καταναλωτές σε όλη της ΕΕ επιλέγουν να παραμείνουν με την τρέχουσα σύμβαση ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και όταν υπήρχαν καλύτερες διαθέσιμες προσφορές, ενώ δηλώνουν ότι έχουν σημαντικές δυσκολίες στη σύγκριση των προσφορών και των τιμολογίων. 

Το 14% των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ως λόγο για τη μη αλλαγή προμηθευτή τη δυσκολία στη σύγκριση των προσφορών των διαφόρων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το ποσοστό αυτό κυμαινόταν μεταξύ 5% στη Λιθουανία έως και 25% στη Δανία. 

www.worldenergynews.gr