Στις 4 Μαΐου ανακηρύσσεται ο ανάδοχος ενός διαγωνισμού, ύψους 22 εκ. ευρώ, ο οποίος θα αλλάξει την όψη και τις κυκλοφοριακές συνθήκες στον δρόμο Τρικάλων - Πύλης, στο ύψος του Πηνειού, στην περιοχή του Καραβόπορου. Ενός δρόμου που στα χαρτιά αποτελεί μέρος της Εθνικής οδού Τρικάλων - Άρτας και διασυνδέει μεγάλο αριθμό χωριών στα Δυτικά του νομού Τρικάλων, ενώ εξυπηρετεί πληθώρα επιχειρήσεων με χαρακτηριστικότερες την ΤΥΡΑΣ και την La farm που εδρεύουν στην περιοχή.

Τεχνικό αντικείμενο του έργου, το οποίο πραγματοποιείται με τη φροντίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι η κατασκευή του οδικού τμήματος από τον ισόπεδο κόμβο με την Περιφερειακή οδό Τρικάλων (Μύλος Τσαγκάδα) έως και τον ισόπεδο κόμβο προς Δροσερό. Το συνολικό μήκος αρτηρίας είναι περίπου 1.3Km, ενώ του παράπλευρου οδικού δικτύου, διπλής κατεύθυνσης, περί τα 2,35km (δεξιά και αριστερά του κεντρικού δρόμου).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την μελέτη, προβλέπoνται:

- Η κατασκευή κύριας οδικής αρτηρίας μήκους 1,3km περίπου.

 -Η κατασκευή τεχνικών έργων (γεφυρών) διέλευσης του Πηνειού μήκους 143,10m για την υπάρχουσα αρτηρία και τον βόρειο παράπλευρο όπου θα ανακατασκευαστεί η παλιά ιστορική γέφυρα.

- Η κατασκευή παράπλευρου δικτύου δεξιά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 1,35km.

 -Η κατασκευή παράπλευρου δικτύου αριστερά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 1,00km περίπου.

 -Η κατασκευή ισόπεδου κόμβου στη θέση του Καραβοπόρου.

 Η προσαρμογή της οδικής αρτηρίας στους υφιστάμενους κόμβους με κατάλληλη διαμόρφωσή τους (διεύρυνσή τους) για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της κυκλοφορίας. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός του συστήματος ηλεκτροφωτισμού του έργου προβλέπει εγκατάσταση συνεχούς ηλεκτροφωτισμού. Τα φωτιστικά σώματα που θα τοποθετηθούν θα είναι τελευταίας τεχνολογίας τύπου LED.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr