Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) προχώρησε η ΔΕΘ-Helexpo, στο πλαίσιο της υλοποίησης της περιφερειακής της στρατηγικής. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος Τζήκας μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Κυριάκο Ποζρικίδη, και ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ, κ. Αχιλλέας Νταβέλης, προχώρησαν στην υπογραφή σχετικής σύμβασης, στη Λάρισα, στις εγκταταστάσεις του Συνδέσμου τη Δευτέρα 29 Μαΐου ανοίγοντας ένα ευρύ πεδίο κοινών δράσεων. 

Η συνεργασία, μεταξύ άλλων, προβλέπει την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων οικονομικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και γενικότερου περιεχομένου σχετικού με τις δράσεις των δύο φορέων, τη συμμετοχή του ΣΘΕΒ και των επιχειρήσεων μελών του σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις της ΔΕΘ-Helexpo, τη διοργάνωση από τον εθνικό εκθεσιακό φορέα επιχειρηματικών αποστολών με τη συμμετοχή επιχειρήσεων - μελών του ΣΘΕΒ αλλά και τη συνδιοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων. Παράλληλα, ο ΣΘΕΒ θα ενημερώνει τις επιχειρήσεις - μέλη του για τις δραστηριότητες της ΔΕΘ-Helexpo μέσω των ηλεκτρονικών εκδόσεών του. 

Την έμφαση που δίνει η ΔΕΘ-Helexpo στη δικτύωσή της εντός και εκτός συνόρων υπογράμμισε ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Τάσος Τζήκας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια στρατηγική που σε μεγάλο βαθμό υλοποιείται μέσα από τέτοιου είδους συνεργασίες. Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του εθνικού εκθεσιακού φορέα κ. Κυριάκος Ποζρικίδης τόνισε πως με την υπογραφή της σύμβασης ανοίγονται νέοι ορίζοντες συνεργασιών ανάμεσα στις δύο πλευρές, σημειώνοντας μάλιστα πως είναι πολλές οι δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν. 

Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, ανέφερε πως οι δύο πλευρές δεν θα περιοριστούν μόνο στα όσα προβλέπει η σύμβαση ενώ σημείωσε πως η Θεσσαλία έχει πολλές επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα που χρήζουν ανάδειξης.  Αναφέρθηκε, επίσης, στο ενδιαφέρον του ΣΘΕΒ για τον ιατρικό τουρισμό, πεδίο όπου, όπως ανέφερε η διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, η εταιρεία αναπτύσσει ήδη δράσεις ενώ κατέληξε ότι τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι υπηρεσίες  ανεξαρτήτου κλάδου των επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου θα πρέπει να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τις δυνατότητες που απορρέουν από αυτή τη σημαντική συνεργασία.