Οι αυξημένες ανάγκες που έφερε η πανδημία λόγω της τηλεργασίας και της τηλεκπαίδευσης αλλά και οι επιλογές ψυχαγωγίας μέσω Διαδικτύου που αυξάνονται, οδηγούν και τους Έλληνες συνδρομητές στην αναζήτηση πιο γρήγορων συνδέσεων.

Έτσι ολοένα και αυξάνονται οι συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας που κάνουν το βήμα και εγκαθιστούν συνδέσεις οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber To The Home – FTTH). Αυτό φαίνεται και από τη ζήτηση για τα ειδικά κουπόνια επιδότησης των εν λόγω συνδέσεων που προσφέρει το πρόγραμμα SuperFast Broadband (SFBB).

To 2021 περίπου 63.843 νοικοκυριά και επιχειρήσεις υπέβαλλαν αίτηση για το κουπόνι, ενώ τον προηγούμενο χρόνο είχαν υποβληθεί μόλις 17.921 αιτήσεις. Συνολικά τα κουπόνια που έχουν δοθεί και τις τέσσερις χρονιές που τρέχει η δράση φτάνουν τις 85.522, καθώς το 2019 είχαν δοθεί 3.500 κουπόνια και το 2018 μόλις 500.

Το SFBB ξεκίνησε το 2018 από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το χρονικό του διάστημα, έχει ήδη παραταθεί έως τον Μάρτιο του 2022. Το κουπόνι καλύπτει μέρος του κόστους σύνδεσης (δηλαδή εφάπαξ κόστος σύνδεσης ύψους 48 ευρώ ), και  μέρος το μηνιαίου παγίου με το ποσό των 13 ευρώ ανά μήνα για 24 μήνες. 

Στα τέλη του 2022  η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για την παράταση του χρονικού πλαισίου του έργου SFBB και τις απαραίτητες τροποποιήσεις, καθώς πάρα τον αυξημένο ρυθμό οι συνδέσεις παραμένουν πολύ λιγότερες από την κάλυψη που παρέχουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι.

Νέα επιδότηση για τα κτίρια

Ένας από τους λόγους που παρατηρείται διστακτικότητα για τις νέες συνδέσεις οπτικών ινών είναι ότι απαιτούνται εργασίες, οι οποίες για να γίνουν χρειάζονται πολλές φορές την έγκριση όλης της πολυκατοικίας.

Και αυτό διότι ουσιαστικά δημιουργείται ένα νέο δίκτυο μέσα στην πολυκατοικία, το οποίο συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο οπτικών ινών που έχει εγκατασταθεί κάτω από τον δρόμο και στη συνέχεια εκτείνεται μέσα στο σπίτι του συνδρομητή της υπηρεσίας.

Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο έχει προβλεφθεί και ένα νέο πρόγραμμα το οποίο θα επιδοτεί τις εγκαταστάσεις οπτικών ινών στα κτίρια της χώρας. To πρόγραμμα "Fiber Readiness” έχει συμπεριληφθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό ύψους 73 εκατ. ευρώ και θα επιδοτεί με τη μορφή κουπονιού της τάξης των 800-1.000 ευρώ τους ιδιοκτήτες κτιρίων για την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών.

Με το πρόγραμμα επιδότησης θα μπορούν να εγκαθίστανται τα απαραίτητα δίκτυα στην πολυκατοικία και σε όλους τους ορόφους και στη συνέχεια όποιος θέλει να κάνει μια σύνδεση οπτικής ίνας θα καλείται απλά να ολοκληρώσει την τελική σύνδεση από τον όροφο στο διαμέρισμά του.

Κώστας Κετσιετζής