Την ανάπτυξη και τη βελτίωση του όγκου παραγωγής σε οίνο και λοιπά αποστάγματα, που καλλιεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας στο Κτήμα Θεόπετρα, σχεδιάζει η Κ. Τσιλιλής ΑΕ. Το Κτήμα Θεόπετρα αποτελεί τον οικογενειακό αμπελώνα της οικογένειας Τσιλιλή, τα αμπελοτόπια του οποίου εκτείνονται γύρω από το Προϊστορικό Σπήλαιο της Θεόπετρας, στους πρόποδες των Μετεώρων.  Στον συγκεκριμένο χώρο, η οικογένεια Τσιλιλή δημιούργησε ένα πρότυπο οινοποιείο, με κυρίαρχο σκοπό την αναβίωση σπάνιων ελληνικών ποικιλιών, εξασφαλίζοντας και την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) των Μετεώρων.

Η επένδυση στο Κτήμα Θεόπετρα περνά σε επόμενο στάδιο με την εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου με το ίδιο όνομα, το οποίο εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό Νόμο στα μέσα Αυγούστου του 2022 και περιλαμβάνει νέα μονάδα παραγωγής κρασιού και αποσταγμάτων. Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ, ενώ από το συνολικό ενισχυόμενο ποσό, το 55% αφορά επιχορηγούμενη επένδυση, δηλαδή ποσό επιχορήγησης, μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που φθάνει τα 1,65 εκατ. ευρώ. 

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (mε πληροφορίες από Κ. Βορίλας Foodreporter)