Aργά αλλά σταθερά προχωράει ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού Δημοσίου. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχοντας ως βασικό εργαλείο τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), προχωράει σε παρεμβάσεις που στόχο έχουν να αλλάξουν τις σχέσεις στο εσωτερικό του κράτους, αλλά και τις σχέσεις του με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήμα που συντελέστηκε ήδη, είναι ότι το επιτελικό κράτος επέβαλε για πρώτη φορά στα υπουργεία να... μιλήσουν μεταξύ τους. Ετσι, η ανακοίνωση για την ψηφιακή καταγραφή των οφειλών του Δημοσίου προς προμηθευτές αποτελεί μια τέτοια κοινή προσπάθεια των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί στο μέλλον και σε άλλα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, προστασίας του πολίτη και της ταυτοποίησής του, κ.ο.κ.

Ο γενικός γραμματέας ΠΣΔΔ, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ήδη έχει ζητήσει από τους περίπου 68 φορείς (υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, μεγάλοι δημόσιοι οργανισμοί κ.λπ.) να καταγράψουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες που:

– Προσφέρουν οι ίδιοι σε άλλους φορείς του Δημοσίου (παραγωγοί).

– Αξιοποιούν οι ίδιοι (χρήστες) και παρέχονται από άλλους φορείς.

Αλλά και το είδος των υπηρεσιών που θα επιθυμούσαν να λάβουν από άλλους φορείς του Δημοσίου.

Το τελευταίο, όπως αναφέρουν στελέχη της ΓΓΠΣΔΔ, δεν σημαίνει ότι όλες οι «επιθυμίες» θα εισακουσθούν, αλλά θα μπορούσε και πιθανώς με απλές κινήσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα ή «γρήγορες νίκες (quick wins)», όπως αναφέρει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυρ. Πιερρακάκης. Η ψηφιακή καταγραφή των «Συνόψεων» για παράδειγμα, όπως σημειώνει το στέλεχος της ΓΓΠΣΔΔ, μπορεί να μην οδηγήσει στην άμεση και πλήρη επίλυση του προβλήματος, αλλά μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των οφειλών των δημόσιων φορέων. Για παράδειγμα, εύκολα οι οφειλές του Δημοσίου προς ορισμένους φορείς θα μπορούν να συμψηφιστούν με αντίστοιχες οφειλές των ίδιων φορέων προς το ελληνικό Δημόσιο. Ετσι χωρίς να υπάρξει μεταβίβαση κεφαλαίων οι οφειλές του Δημοσίου θα αποκλιμακωθούν.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο τα ηλεκτρονικά αρχεία των οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, όσο και των ιδιωτών προς το Δημόσιο φυλάσσονται στα ίδια πληροφοριακά συστήματα της ΓΓΠΣΔΔ. Δεν υπάρχει όμως ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ των διαφορετικών αρχείων. Τέτοιου είδους διευκολύνσεις θα μπορεί να υποστηρίξει καθοριστικά το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.  Πάντως, αν η ΓΓΠΣΔΔ απαιτηθεί να φιλοξενήσει το νέο σχέδιο της ΑΑΔΕ με την υποχρεωτική χρήση και τήρηση όλων των τιμολογίων του κράτους, τότε οι απαιτήσεις θα αυξηθούν υπέρμετρα. «Υπολογίζεται ότι θα δημιουργούνται 5 ΤΒ πληροφορίας κάθε μήνα», παραδέχεται στέλεχος της ΓΓΠΣΔΔ, όγκος που θα απαιτεί τεράστιους δίσκους και υπολογιστικές μονάδες.

Αλλά ακόμη και χωρίς τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, καθώς ο δημόσιος τομέας μετασχηματίζεται, ο όγκος δεδομένων αυξάνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΠΣΔΔ μέσα στο 2019 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 28 εκατ. κλήσεις στη διαδικτυακή υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, επιτυγχάνοντας ουσιαστικά πρόσβαση (login) σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου μέσω Taxisnet. Το 2018 οι αντίστοιχες κλήσεις ήταν περίπου 4,5 εκατ. Για τις λοιπές διαδικτυακές υπηρεσίες υπήρξαν περίπου 5 εκατ.  κλήσεις.

Στη σημαντική αυτή αύξηση της υπηρεσίας διαδικτυακής αυθεντικοποίησης, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι κοινωνικές παροχές του περασμένου Ιουνίου (13η σύνταξη) και του Δεκεμβρίου (κοινωνικό μέρισμα).

Βαγγέλης Μανδραβέλης Καθημερινή