Βλέποντας τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες να σχεδιάζουν τη μεταφορά μονάδων τους στις ΗΠΑ με το βλέμμα στις ιλιγγιώδεις επιδοτήσεις του πακέτου Μπάιντεν (IRA), η Ενωση Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Businesseurope απευθύνει έκκληση στην Ε.Ε. ζητώντας άμεσα αλλαγή πολιτικής, προκειμένου να γίνει η Ευρώπη πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Με επιστολή της προς τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ προτείνει, άλλωστε, συγκεκριμένες μεταβολές στις πολιτικές που έχουν έως τώρα κυριαρχήσει στην Ε.Ε., βασιζόμενη κυρίως στα πορίσματα της φετινής της έρευνας και στα προβλήματα που αυτή αναδεικνύει.

Στην εισαγωγή της εν λόγω επιστολής, ο γενικός διευθυντής της Businesseurope, Μάρκους Μπάιρερ, καλεί την Ε.Ε. να αλλάξει πολιτική και να επικεντρωθεί στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Τονίζει πως ο διεθνής ανταγωνισμός για την προσέλκυση επενδύσεων, θέσεων εργασίας, ανάπτυξης και τεχνολογικής καινοτομίας διακυβεύεται όχι μόνον από τις επιδοτήσεις αλλά και από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Πρόκειται ίσως για το πλέον καίριο από τα συμπεράσματα της έκθεσης της Businesseurope, που υπογραμμίζει πως πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα η μείωση των κανόνων και των περιορισμών στις επιχειρήσεις και η σωστή αποτίμηση του αντίκτυπου κάθε πολιτικής στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η έκθεση αναφέρεται ευθέως στα «επιθετικά σχήματα στήριξης που εφαρμόζουν τρίτες χώρες» και οι οποίες εξαρτούν τη στήριξη από την εγκατάσταση των βιομηχανιών στην επικράτειά τους, «όπως το νομοσχέδιο IRA των ΗΠΑ».

Παραθέτει ως καίριους παράγοντες που επιβαρύνουν τις βιομηχανίες το υψηλό κόστος της ενέργειας αλλά και τις υπερβολικές ρυθμίσεις, τους φόρους και τις ελλείψεις σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό ιδιαιτέρως και τονίζει ότι είναι καθοριστικός ο συνδυασμός τους ιδίως όταν συγκεντρώνονται υπερβολικές απαιτήσεις συμμόρφωσης με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κανόνες. Αναγνωρίζει μεν πως οι υπερβολικές αυτές ρυθμίσεις στοχεύουν «στο να διασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας», αλλά υπογραμμίζει πως «στοιχειοθετούν ένα δυσβάσταχτο διοικητικό βάρος και οικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις». Επισημαίνει μάλιστα πως η Κομισιόν σχεδιάζει για το τρέχον έτος να θεσπίσει 43 νέες πρωτοβουλίες πολιτικές πέραν των 116 προτάσεών της που έχουν ήδη παρουσιαστεί και πολλές από αυτές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, ενώ για πολλές από αυτές δεν έχει γίνει καμία μελέτη ως προς τον αντίκτυπό τους στις επιχειρήσεις. Οπως αναφέρει η Businesseurope, ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων θέτει τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε «ανταγωνιστικό μειονέκτημα», ο δε αριθμός των πτωχεύσεων και οι αποφάσεις για ακύρωση επενδύσεων ή μεταφορά μονάδων εκτός Ευρώπης καταδεικνύουν πως «είναι πέρα για πέρα αληθινός ο κίνδυνος της αποβιομηχάνισης». Υπογραμμίζει πως δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να συνεχιστούν τα πράγματα «σαν να μη συμβαίνει τίποτε», καθώς χρειάζεται δραστική αλλαγή πορείας, προκειμένου να παραμείνουν εντός Ευρώπης η οικονομική ανάπτυξη, η καινοτομία και οι επενδύσεις.

Η Businesseurope καλεί επίσης τους ιθύνοντες που χαράσσουν πολιτική «να μην παρασυρθούν από την υποχώρηση των τιμών της ενέργειας και την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού», αφού και τα δύο αυτά μεγέθη παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της Ευρώπης. Ζητάει, έτσι, από όλους όσοι χαράσσουν πολιτική σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή σε τοπικό επίπεδο να αναλάβουν δράση φέτος ώστε «να χαλαρώσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο και να αφήσουν τις επιχειρήσεις να αναπνεύσουν και να αναβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητά τους».

Προτείνει μάλιστα να μειωθούν όσες απαιτήσεις συμμόρφωσης με κανόνες περιβαλλοντικής ή κοινωνικής ευαισθησίας αλληλο-επικαλύπτονται και τονίζει την ανάγκη να υπάρχει συστηματικός έλεγχος και ακριβής αποτίμηση του αντικτύπου που έχει η εκάστοτε καινούργια πολιτική στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η εν λόγω έκθεση, καθώς και η έκκληση προς τους αρμόδιους θεσμούς της Ε.Ε., δίνεται στη δημοσιότητα μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της Volkswagen ότι επιλέγει να εγκαταστήσει στον Καναδά τη νέα μονάδα της για την παραγωγή μπαταριών για ηλεκτροκίνητα οχήματα. Ο Καναδάς και η Βόρεια Αμερική γενικώς εντάσσονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή στην οποία ζητάει η κυβέρνηση Μπάιντεν να παράγονται οι πράσινες τεχνολογίες, προκειμένου να είναι επιλέξιμες για τη γενναία επιδότησή τους από το πακέτο των 369 δισ. δολαρίων.

Καθημερινή