Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Εφοριακών νομού Τρικάλων μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Οκτωβρίου.

Η νέα διοίκηση έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Νικόλαος 

Αντιπρόεδρος: Ρώσση Ρίτα

Γενικός Γραμματέας: Κριτσιλίδης Τάσος

Ταμίας: Καραγεώργου Ζωή

Οργανωτικός Γραμματέας: Καρανάνας Βασίλειος

Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία (ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ.)

Παπαδόπουλος Νίκος 

Κριτσιλίδης Τάσος

Ρώσση Ρίτα