Μέτριες επιδόσεις των Ιταλικών κρατικών σιδηροδρόμων στη χώρα μας, δείχνουν τα στοιχεία. Το πλήθος των παραπόνων από επιβάτες οδήγησε την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) να στραφεί κατά της Ηellenic Train (πρώην TΡΑΙΝΟΣΕ) για τις συστηματικές ακυρώσεις, τις καθυστερήσεις αλλά και την υποκατάσταση των δρομολογίων με λεωφορεία χωρίς να έχει ενημερώσει εγκαίρως το επιβατικό κοινό.

Σε ανακοίνωσή της, η ρυθμιστική αρχή καλεί την εταιρεία να υιοθετήσει οδηγία 5 σημείων, η οποία αφορά την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των επιβατών για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή κατάργηση δρομολογίου, ώστε να μη θίγεται το κοινωνικό δικαίωμα της ανεμπόδιστης μετακίνησής τους. Από την πλευρά της η Hellenic Train δεν έχει προβεί σε κάποιο επίσημο σχόλιο.

Η ΡΑΣ σε ανακοίνωσή της σημειώνει πως μέσα στο 2022 δέχθηκε πολλά παράπονα και αναφορές για την ελλιπή ενημέρωση και την κακή ποιότητα του μεταφορικού έργου της εταιρείας, εξαιτίας των προβλημάτων στα δρομολόγια του προαστιακού Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Υπήρξαν επίσης αναφορές για υποκαταστάσεις των υπηρεσιών με λεωφορεία που διαφοροποιούν σε σημαντικό βαθμό τόσο τη διάρκεια του δρομολογίου όσο και τις στάσεις που πραγματοποιούνται.

Η ΡΑΣ καλεί την Hellenic Train να γνωστοποιεί τις περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακυρώσεων σε πραγματικό χρόνο μέσω των εφαρμογών, τύπου Telegram. Σε κάθε περίπτωση, αμέσως μόλις έχει την πληροφορία, να τη γνωστοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση προκειμένου να επιλέξει ο επιβάτης άλλο τρόπο μεταφοράς. Επίσης, καλεί την εταιρεία να γνωστοποιεί τις περιπτώσεις υποκατάστασης της υπηρεσίας μεταφοράς με οδικά μέσα πριν από την έκδοση του εισιτηρίου.

Πηγές από την Αρχή αναφέρουν πως η μη έγκαιρη ενημέρωση ενδέχεται να γίνεται για εμπορικούς λόγους, προκειμένου δηλαδή να μην αποθαρρυνθεί ο κόσμος να αγοράσει εισιτήριο. Σε περίπτωση διαταραχής των δρομολογίων με δική της υπαιτιότητα, με κυριότερες την κατάσταση του τροχαίου υλικού και την έλλειψη προσωπικού, η ΡΑΣ ζητεί από την Hellenic Train να εφαρμόσει διορθωτικές ενέργειες για τον περιορισμό τους. Η οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί από την εταιρεία άμεσα, ενώ έχει περιθώριο ενός μήνα για να προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης. Σημειώνεται πως τώρα ο ΟΣΕ κατάφερε να επαναλειτουργήσει –σε ορισμένους σταθμούς (π.χ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λιανοκλάδι, Λάρισα, προαστιακός αεροδρομίου)– το σύστημα που θα ενημερώνει τους επιβάτες για τα δρομολόγια από τις οθόνες.

Z.H. thessaliaeconomy.gr