Τους φορολογουµένους οι οποίοι προχώρησαν σε αφορολόγητες δωρεές χρηµατικών ποσών αλλά ξέχασαν να υποβάλουν το τραπεζικό παραστατικό που αποδεικνύει ότι η συναλλαγή πραγµατοποιήθηκε µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων καλεί η εφορία. Οι δωρητές θα κληθούν να προσκοµίσουν τα στοιχεία στην εφορία και όσοι δεν τα έχουν θα κληθούν να πληρώσουν φόρο µε συντελεστή 10% επί του ποσού της δωρεάς. Παράλληλα, σε αυτές τις περιπτώσεις η εφορία θα ελέγξει όσους έκαναν δωρεά χρηµατικών ποσών εκτός τραπεζικού συστήµατος για την προέλευση των χρηµάτων, ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι δηλωµένα και ως εκ τούτου φορολογηµένα ή εάν πρόκειται για «µαύρο» χρήµα.

Με στόχο να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα, τα λάθη και οι παραλείψεις, τις επόµενες µέρες αναµένεται η ΑΑ∆Ε να εκδώσει σχετική εγκύκλιο µε την οποία θα παρασχεθούν οδηγίες τόσο στους φορολογουµένους όσο και στις εφορίες, που δέχονται αλλεπάλληλα ερωτήµατα πολιτών.

Ταυτόχρονα, όπως και οι µεταβιβάσεις ακινήτων, και οι γονικές παροχές και δωρεές εισέρχονται στην ψηφιακή εποχή, βάζοντας έτσι τέλος στις επισκέψεις στις εφορίες και στην ταλαιπωρία υποβολής δεκάδων δικαιολογητικών από τους φορολογουµένους. Σύµφωνα µε στέλεχος της φορολογικής διοίκησης, στις αρχές του επόµενου µήνα η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων θα ανοίξει την πλατφόρµα myproperty για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου γονικής παροχής και δωρεών. Η εξέλιξη αυτή αναµένεται να δώσει ανάσα και στους συµβολαιογράφους, καθώς µετά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 800.000 ευρώ, που ισχύει από την 1η Οκτωβρίου, διεκπεραιώνουν εκατοντάδες δηλώσεις σε καθηµερινή βάση και µάλιστα χειρoγράφως. Με τη νέα διαδικασία όλα θα διενεργούνται στο γραφείο του συµβολαιογράφου χωρίς να χρειάζεται ο φορολογούµενος να επισκεφθεί την εφορία του. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει και στη µείωση των λαθών. ∆ηλαδή, στην περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν έχει το τραπεζικό παραστατικό δεν θα προχωράει ο συµβολαιογράφος τη δωρεά.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος θα ορίζει τα εξής:

1. Οσοι φορολογούµενοι προχώρησαν σε δωρεά χρηµατικών ποσών σε συγγενείς πρώτου βαθµού, όπου και ισχύει το αφορολόγητο όριο των 800.000, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνυποβάλουν το σχετικό τραπεζικό παραστατικό, από το οποίο να προκύπτει η διακίνηση των χρηµάτων από τον λογαριασµό του δωρητή στον λογαριασµό του δωρολήπτη. Οσες δηλώσεις έχουν υποβληθεί θα πρέπει να ελεγχθούν και να κληθούν οι πολίτες να υποβάλουν το τραπεζικό παραστατικό. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν: ο/η σύζυγος του φορολογουµένου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης µε τον φορολογούµενο, οι κατιόντες πρώτου βαθµού, δηλαδή τα παιδιά. Επίσης, στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κατιόντες εξ αίµατος δεύτερου βαθµού (εγγονοί) και οι ανιόντες εξ αίµατος πρώτου βαθµού (γονείς).

2. Η αφορολόγητη δωρεά µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τράπεζα του εσωτερικού σε τράπεζα του εξωτερικού. Για παράδειγµα, µπορεί ο πατέρας να προχωρήσει σε δωρεά χρηµατικού ποσού από ελληνική τράπεζα σε λογαριασµό τράπεζας του εξωτερικού που ανήκει στο παιδί του. Οπως αναφέρει στέλεχος της φορολογικής διοίκησης, ο νόµος επιτρέπει τις ανωτέρω δωρεές υπό την προϋπόθεση ότι η διακίνηση των χρηµάτων γίνεται µέσω τραπεζών.

3. Η αφορολόγητη δωρεά µπορεί να πραγµατοποιηθεί και αντίστροφα: πατέρας που διαµένει στο εξωτερικό να προχωρήσει σε δωρεά στο παιδί που µένει στην Ελλάδα. ∆ηλαδή, από τράπεζα του εξωτερικού σε ελληνική τράπεζα.

4. Στην περίπτωση που πατέρας και παιδί έχουν κοινό λογαριασµό, µπορεί να πραγµατοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της δωρεάς θα πρέπει να µεταφερθεί σε άλλο τραπεζικό λογαριασµό που θα ανήκει αποκλειστικά στο παιδί.

Προκόπης Χατζηνικολάου Καθημερινή