Σε νέα χαμηλά επίπεδα κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος του ομίλου Vivartia. Οι πωλήσεις του υποχώρησαν στα 565,234 εκατ. ευρώ από 571,962 εκατ. ευρώ που ήταν το 2016 και 682,451 εκατ. ευρώ που ήταν ο τζίρος του από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2011. Αποτέλεσμα ο όμιλος Vivartia να έχει απολέσει την τελευταία 7ετία πάνω από 117 εκατ. ευρώ.

Τη νέα υποχώρηση του τζίρου του, κατά 1,2%, την περσινή χρονιά, η διοίκηση του την αποδίδει στη διατήρηση της αρνητικής τάσης στην αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα (-8%). Και αν σε επίπεδο ομίλου Vivartia η ποσοστιαία μείωση των πωλήσεών του ήταν οριακή, οι απώλειες του κλάδου των γαλακτοκομικών ξεπέρασαν τα 10 εκατ. ευρώ ή -4,59% με αποτέλεσμα ο τζίρος του τομέα να υποχωρήσει στα 265,7 εκατ. ευρώ.

Εν αντιθέσει με τον κλάδο των γαλακτοκομικών ο κλάδος των κατεψυγμένων ενίσχυσε, έστω και οριακά +1,28%, τις πωλήσεις του στα 141,6 εκατ. ευρώ όπως και ο κλάδος Εστίασης και Ψυχαγωγίας, οι πωλήσεις του οποίου ανήλθαν στα 164,1 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβάνονται διεταιρικές πωλήσεις 6,1 εκατ. ευρώ) από 160,7 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβάνονται διεταιρικές πωλήσεις 7 εκατ. ευρώ) το 2016.

Τα EBITDA του τομέα Τρόφιμα και Γαλακτοκομικά (Vivartia), όπως αυτά αναλύονται στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου MIG, ανήλθαν πέρυσι στα 56,4 εκατ. ευρώ από 46,2 εκατ. ευρώ του 2016, τα κέρδη προ φόρων στα 0,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 27 εκατ. ευρώ ενώ οι ζημιές μετά από φόρους περιορίσθηκαν στα 1,485 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 24,114 εκατ. ευρώ το 2016.

Η είδηση πάντως για τον όμιλο Vivartia είναι ότι η αναδιάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεών φαίνεται να έχει πάρει τον δρόμο της με τη διοίκηση του ομίλου να εκτιμά πως αυτή θα ολοκληρωθεί έως τις 18 Ιουλίου του 2018. Ένα χρόνο και, αφ ότου ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με τις Πιστώτριες Τράπεζες, τα δύο μέρη υπέγραψαν στις αρχές Μαρτίου Ιδιωτικό Συμφωνητικό Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης κοινών κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων 318 εκατ. ευρώ και των οφειλόμενων τόκων των κοινοπρακτικών δανείων της Εστίασης που την 31/12/2017 ανέρχονταν σε 51,5 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της αναδιάρθρωσης, από τον Μάρτιο έως και τα τέλη Απριλίου, έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 103 εκατ. ευρώ της VIVARTIA, το προϊόν του οποίου χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή ισόποσων τραπεζικών υποχρεώσεων του κλάδου εστίασης. Για την υλοποίηση της νέας συμφωνίας, πραγματοποιήθηκε αναδιάρθρωση της δομής του ομίλου μέσω της εξαγοράς του ομίλου EVEREST (θυγατρικής έως τότε της GOODY’S) από τη VIVARTIA αντί 47 εκατ. ευρώ. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου, ενώ το τίμημα της αγοραπωλησίας καταβλήθηκε από τη VIVARTIA κατά την ημερομηνία κάλυψης του κοινού ομολογιακού δανείου, ήτοι την 18/04/2018.

Το επόμενο βήμα, με βάση τους όρους του Συμφωνητικού και του ΚΟΔ της VIVARTIA, είναι η παροχή εταιρικών εγγυήσεων από τις θυγατρικές εταιρείες ΔΕΛΤΑ και ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, ενέχυρα επί μετοχών ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, GOODY’S και EVEREST κυριότητας της VIVARTIA, ενσωμάτωση διαδικασίας ενδεχόμενης μελλοντικής ενεχυρίασης των μετοχών της ΔΕΛΤΑ καθώς και ενέχυρο επί εμπορικών απαιτήσεων της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ύψους 3 εκατ. ευρώ. Απώτερος στόχος είναι έως τις 18 Ιουλίου, όπως εκτιμά η διοίκηση του ομίλου Vivartia, να έχουν πέσει οι τελικές υπογραφές επί των Οριστικών Κειμένων των κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων των θυγατρικών ΔΕΛΤΑ, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, GOODY’S και EVEREST. 

Αλεξάνδρα Γκίτση (Capital.gr)