Με νομοθετική ρύθμιση, δέκα πιλοτικά έργα σε θαλάσσιες περιοχές ισχύος από 0,5 MW έως και 1 MW, που η κατασκευή τους είχε προβλεφθεί με νόμο το 2022, θα εξαιρεθούν από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών σύνδεσης με το δίκτυο, δηλαδή θα εξασφαλίσουν προτεραιότητα σύνδεσης.

Μεταξύ αυτών είναι και το επενδυτικό σχέδιο στη Θεσσαλία της γαλλικής Acuo, που προβλέπει την ανάπτυξη έργων συνολικής ισχύος 200 MW σε ταμιευτήρες νερού, όπως Καλαμακίου, Γλαύκης, Πλατύκαμπου, Ελευθέριου Δήμητρας. Η γαλλική εταιρεία προωθεί επίσης την ανάπτυξη πλωτών φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 200 MW στα υδάτινα κανάλια, ιδιοκτησίας ΤΟΕΒ Πηνειού και ΓΟΕΒ Θεσσαλίας. Η εταιρεία έχει υπογράψει μάλιστα μνημόνιο συνεργασίας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αξιοποίηση των υδάτινων επιφανειών του ΤΟΕΒ Πηνειού.

Τα πλωτά φωτοβολταϊκά είναι μια νέα τεχνολογία που αναπτύσσεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυρίως σε τεχνητές λίμνες υδροηλεκτρικών σταθμών, σε αρδευτικές λίμνες, όπως και σε λίμνες που έχουν δημιουργηθεί σε ορυχεία άνθρακα. Βασικό τους πλεονέκτημα σε σχέση με τα χερσαία είναι ότι δεν απαιτούν αγορά γης για την εγκατάστασή τους. Το κόστος, ωστόσο, της συγκεκριμένης τεχνολογίας παραμένει υψηλό, αν και μειούμενο διεθνώς, ενώ τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν έχουν επιτρέψει μέχρι στιγμής μεγάλης κλίμακας έργα.

Στην περίπτωση των πλωτών φωτοβολταϊκών συστημάτων, το ηλιακό πάνελ αντί να τοποθετείται στην ξηρά, προσδένεται πάνω σε έναν πλωτήρα, ο οποίος συνδέεται με το ηλεκτρικό δίκτυο με υποβρύχιο καλώδιο. Το νερό κάτω από τα πάνελ τα διατηρεί δροσερά, αυξάνοντας την απόδοση των έργων.

Οι επενδυτές στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, προτιμούν τα ήσυχα νερά των τεχνητών λιμνών από τις φυσικές ή τις θάλασσες για την εγκατάσταση πλωτών φωτοβολταϊκών. Επενδυτικά έργα για συνολική ισχύ πάνω από 800 MW έχουν υποβληθεί σχεδόν σε όλες τις τεχνητές λίμνες και ταμιευτήρες της χώρας. Τα έργα μοιράζονται κυρίως η ΔΕΗ Ανανεώσιμες και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από ελληνικές εταιρείες και από ξένες η γερμανική Baywa και η γαλλική Αcuo, πρωτοπόρες του κλάδου στην Ευρώπη.

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει διασφαλίσει άδειες για την ανάπτυξη πλωτού φωτοβολταϊκού ισχύος 120 MW στον τεχνητό ταμιευτήρα Καστρακίου, ενός δεύτερου ισχύος 103 MW στον τεχνητό ταμιευτήρα Πουρναρίου και ενός τρίτου, ισχύος 42 MW, στον τεχνητό ταμιευτήρα Στράτου.

Ενα λιγότερο φιλόδοξο πρόγραμμα για την εγκατάσταση πλωτών φωτοβολταϊκών, συνολικής ισχύος 50 MW, στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου Κοζάνης και σε λιμνοδεξαμενή στη Φλώρινα προωθεί η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες».

Η γερμανική Baywa, η οποία κατασκεύασε το μεγαλύτερο πλωτό φωτοβολταϊκό της Ευρώπης στην Ολλανδία, διασφάλισε από τη ΡΑΑΕΥ άδεια για ισχύ 115,8 MW στη θέση «Κρεμαστά Ι», μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Iliako Power VIII. Επίσης, μια ακόμη άδεια για πλωτό φωτοβολταϊκό σταθμό αντίστοιχης ισχύος στη θέση «Κρεμαστά ΙI» μέσω της θυγατρικής της Iliako Power IX.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr