Με ανάπτυξη 40,54% έκλεισε η οικονομική χρήση 2021/2022 για την θεσσαλική Βιολάρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τζίρος της εταιρείας στη χρήση 2021/2022 εκτοξεύτηκε στα 214 εκ ευρώ (από 152 εκ. ευρώ) και τα καθαρά κέρδη στα 5 εκ ευρώ (από 1,2 εκ. ευρώ). Η επιχείρηση συνέχισε μάλιστα με σημαντική άνοδο και στο πρώτο πεντάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Συνολικά, για τη χρήση 2022/2023, η διοίκηση της εταιρείας αναμένει μικρή αύξηση του τζίρου, λόγω και της υψηλής συγκριτικής βάσης με την αμέσως προηγούμενη περίοδο.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία της οικογένειας Μάρκου, παράγει προϊόντα εκκοκκιστηρίου (εκκοκκισμένο βαμβάκι και βαμβακόσπορος) και εμπορεύεται εγχώρια γεωργικά προϊόντα, δημητριακά, γεωργικά φάρμακα και λιπάσματα. Βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου και έχει αποκτήσει σημαντική θέση ανάμεσα σε άλλους προμηθευτές της παγκόσμιας βιομηχανίας βάμβακος και δημητριακών.

Η Βιολάρ είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Βάμβακος (ICA) από το 2000 και εκτός από το εσωτερικό της χώρας, διαθέτει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 30 χώρες σε: • Ευρώπη • Ασία • Αμερική • Αφρική Μάλιστα περίπου το 85% του τζίρου της πραγματοποιείται σήμερα σε τρίτες χώρες, εκτός της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εταιρεία εξέδωσε κατά την προηγούμενη χρήση ομολογιακά δάνεια συνολικής ονομαστικής αξίας €24,275 εκατ. με το υπόλοιπο στις 30/6/2022 να διαμορφώνεται σε € 20,375 εκατ. Επίσης, έχει λάβει μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια κεφαλαίου κίνησης, συνολικής αξίας €20 εκατ., τα οποία στις 30/6/2022 ανέρχονταν σε €7,857 εκατ., ενώ έχει συνάψει βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια ως κεφάλαιο κίνησης, το ύψος των οποίων στις 30/06/2022 ανερχόταν περίπου σε €24,5 εκατ., με προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων.

Οι εγκαταστάσεις

Το εργοστάσιο το οποίο βρίσκεται στο Αχίλλειο, επί της παλαιάς εθνικής οδού μεταξύ Λάρισας και Βόλου, άρχισε να λειτουργεί το 1994. Η συνολική έκταση που καλύπτει ανέρχεται σε 100.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένου του εκκοκκιστηρίου, των αποθηκών και των γραφείων, τα οποία καλύπτουν μία έκταση 10.500 τ.μ. Οι εκκοκκιστικές μηχανές έχουν ημερήσια παραγωγή 750 δεμάτων. Υπάρχει, επίσης, μια μεγάλη ανοιχτή έκταση, ειδικά διαμορφωμένη για την αποθήκευση του εκκοκκισμένου βαμβακιού.

Στο Βελεστίνο, κοντά στο λιμάνι του Βόλου και σχεδόν πάνω στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η Βιολάρ κατέχει έκταση 200.000 τ.μ. Περιλαμβάνει ένα συγκρότημα αποθηκών 47.000 τ.μ., αποτελούμενο από δέκα ξεχωριστά στεγασμένα κτίρια για αποθήκευση βαμβακοσπόρου και δύο ξεχωριστά σιλό και αποθήκες για αποθήκευση δημητριακών και ζωοτροφών, χωρητικότητας 120.000 τόνων. Τα σιλό είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες παρακολούθησης θερμοκρασίας, συστήματος ψύξης αέρος, και συστήματος καθαρισμού με αέρα που απομακρύνει τις ξένες ύλες πριν από τη φόρτωση.

Η εταιρεία διαθέτει συνολικά πέντε υποκατάστημα, τρία στην Ελλάδα και δύο στο εξωτερικό. Από τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα, ένα βρίσκεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Βελεστίνο Μαγνησίας, ένα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης και ένα σε μισθωμένες εγκαταστάσεις στο Μελισσοχώρι Λάρισας. Από τα δύο υποκαταστήματα στο εξωτερικό, ένα βρίσκεται σε μισθωμένα γραφεία στη Σμύρνη της Τουρκίας και ένα στη Βομβάη της Ινδίας.

Τέλος το εξειδικευμένο τμήμα ''AgroShop'' της εταιρείας δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των αγροτών-παραγωγών, όσον αφορά τις καλλιέργειές τους (προμήθειες βαμβακόσπορου, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και βιολογικών προϊόντων), καθώς επίσης για να προσφέρει λύσεις για την καλλιέργεια ολοκληρωμένης διαχείρισης, για τη μείωση των νιτρικών αλάτων και την καλή γεωργική πρακτική.

DATA (σε € χιλ.) 1/7-30/6

Κύκλος εργασιών

2021/2022: 214.317

2020/2021: 152.495

μεταβολή: 40,54%

Μικτό αποτέλεσμα

2021/2022: 15.687

2020/2021: 12.704

μεταβολή: 23,47%

Κέρδη προ φόρων

2021/2022: 6.322

2020/2021: 1.672

μεταβολή: 278,07%

Αποτέλεσμα μετά από φόρους

2021/2022: 5.088

2020/2021: 1.262

μεταβολή: 303,17%

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (βασισμένο στο ρεπορτάζ του Μάκη Αποστόλου, FnB Daily)