Στη Θεσσαλία υπάρχουν 21.894 γεωτρήσεις. Από αυτές, οι 8.411 βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, 6.312 στην Καρδίτσα, 2.799 στα Τρίκαλα, 2.594 στη Μαγνησία. Οι υπόλοιπες εντοπίζονται σε γειτονικές περιοχές, που ανήκουν στο ίδιο υδατικό διαμέρισμα χωρίς να ανήκουν διοικητικά στη Θεσσαλία.
Η καταγραφή των γεωτρήσεων πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) για λογαριασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος. Το έργο, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ονομάζεται Συστηματική Απογραφή Υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης (ΣΑΜΥ) και επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο διευθυντής Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας της ΕΑΓΜΕ, υδρογεωλόγος Παναγιώτης Σαμπατακάκης.

Όπως δηλώνει ο κ. Σαμπατακάκης στην Καθημερινή, το αποτέλεσμα της έρευνας για τις γεωτρήσεις είναι απρόσμενο. «Είναι λιγότερες από όσες περιμέναμε. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση πίστευε ότι είναι 38-40.000», λέει ο κ. Σαμπατακάκης. «Με βάση τα στοιχεία που συλλέξαμε, εκτιμούμε ότι οι ποσότητες που αντλούνται έχουν μειωθεί. Κατά μέσο όρο, οι απολήψεις υπόγειων νερών από τη Θεσσαλία ανέρχονται σήμερα σε περίπου 990 εκατ. κυβικά μέτρα νερού ετησίως».
Ο ίδιος πάντως, εκτιμά μετά τα νέα στοιχεία ότι το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς την εκτροπή του Αχελώου.
«Εγώ έχω μια άποψη που είναι... αντιδημοφιλής στη Θεσσαλία», λέει ο κ. Σαμπατακάκης. «Τα νέα στοιχεία μας δείχνουν ότι αθροίζοντας τις ανάγκες, η Θεσσαλία μπορεί να αντεπεξέλθει με μια σειρά από μικρούς και μεσαίους ταμιευτήρες. Πρόκειται για φθηνά έργα, εύκολα διαχειρίσιμα, τα οποία μπορούν να παραλαμβάνουν και τα πλημμυρικά νερά, επομένως να λειτουργούν ως αντιπλημμυρικά. Δεν χρειάζονται μεγάλα έργα με σημαντικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, όπως η εκτροπή του Αχελώου».
Συμπερασματικά η έρευνα καταλήγει ότι οι ποσότητες νερού που αντλούνται στο θεσσαλικό διαμέρισμα έχουν μειωθεί, είτε λόγω βελτίωσης των αρδευτικών συστημάτων, είτε συμπίεσης της κατανάλωσης, είτε μείωσης των καλλιεργειών.
Κώστας Τόλης Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)