Η Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Λάρισας μαζί με τις ΠΕ Αχαΐας, Βοιωτίας και της Κρήτης είναι αυτές με το μεγαλύτερο αριθμό αιτημάτων το 2017 για φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο σύνολο της χώρας αιτήματα υπέβαλαν 1.182 φυσικά και νομικά πρόσωπα, για φύτευση αμπελώνων σε 3.220 περίπου αγροτεμάχια που υπερβαίνουν σε έκταση τα 20.000 στρέμματα, έναντι αιτημάτων 2.299 φυσικών και νομικών προσώπων για 3.914 αγροτεμάχια, έκτασης 26.054,84 στρεμμάτων, που υπεβλήθησαν το 2016. Aπό στοιχεία του τμήματος Αμπέλου και Ελαίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις αναδιαρθρώσεις αμπελώνων από το 2004 έως το 2015, προκύπτει ότι οι Έλληνες παραγωγοί, αμπελουργοί και οινοποιοί, εμπιστεύονται κατά την αναδιάρθρωση των αμπελώνων τους τις λευκές ελληνικές ποικιλίες έναντι των ξενικών και τις ξενικές ερυθρές ποικιλίες έναντι των ελληνικών.

Ελευθερία