Δεκαεπταμελής και όχι δωδεκαμελής θα είναι από φέτος η Ομάδα Εργασίας γα το βαμβάκι. Επιπλέον η διάρκεια της θητείας της ορίζεται στα δύο έτη, και αντικείμενο θα έχει την εξέταση όλων των προβλημάτων που αφορούν την αλυσίδα παραγωγής βάμβακος, τη βελτίωση της ποιότητας, την ταξινόμηση - τυποποίηση, μεταποίηση και βιομηχανική του επεξεργασία, τη στήριξη του τομέα και τη λειτουργία της Διεπαγγελματικής του κλάδου συστήνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην Ομάδα συμμετέχουν ερευνητές, θεσμικοί, εκπρόσωποι εκκοκκιστών και ο πρόεδρος της ΕΕΠΕΣ.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση για τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας 

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ισχύουν τα εξής: 

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται Ομάδα Εργασίας σχετικά με τον τομέα του βαμβακιού, η οποία συγκροτείται από τους:

 Γεωργία Κωστοπούλου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό A΄, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αναστόπουλο, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό A΄, προϊστάμενο του Τμήματος Βιομηχανικών Φυτών (Βαμβάκι και λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες) της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας.

Κωνσταντίνο Στουρνάρα, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό A΄, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Κοντόσθενο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ11 Μηχανικών με βαθμό A΄, προϊστάμενο του Τμήματος Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού.

Βασιλική Λαϊνά, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό A΄, της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Ελένη Δημοπούλου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Β΄, της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας.

Παναγιώτη Κονδύλη, υπάλληλο κλάδου ΔΕ4 Διοικητικών – Λογιστικών της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια τη Ρεγγίνα Μιχαλέτου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΤΕ6 Διοικητικών – Λογιστικών, της ιδίας Διεύθυνσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μωχάμεντ Νταράουσε (Kαρδίτσα), Ερευνητή βαθμίδας Γ΄, προϊστάμενο του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Χρήστο Πετσούλα, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, του ιδίου Κέντρου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Ελένη Τσαλίκη, Ερευνήτρια βαθμίδας Γ΄ του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Απόστολο Καλύβα, Ερευνητή βαθμίδας Γ΄, του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Αντώνιο Σιάρκο, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ), ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Νικόλαο Καραγιώργο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ).

Βασίλειο Μάρκου (Λάρισα), πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (Δ.Ο.Β.), ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Αχιλλέα Λιούτα, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (Δ.Ο.Β.).

Μάριο – Γρηγόριο Μακρή, γεωπόνο, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

Ευριπίδη Δοντά (Φάρσαλα), ως τακτικό μέλος και Αναστασία Βαρβαρέσου, ως αναπληρωματικό, αντιπροέδρους του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών (Σ.Ε.Β.Κ.).

Παναγιώτη Κεμπέση, σύμβουλο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

Ευθύμιο Ευθυμιάδη, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Παραγωγών και Εμπόρων Σπόρων (ΕΕΠΕΣ), ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Τσούτσα, ταμία της Ένωσης Ελλήνων Παραγωγών και Εμπόρων Σπόρων (ΕΕΠΕΣ).

Χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το τακτικό μέλος Βασιλική Λαϊνά, την οποία θα αναπληρώνει το αναπληρωματικό μέλος Ελένη Δημοπούλου

Επιπλέον στην ομάδα προστίθενται οι:

Πέτρο Καστάνη, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό A, προϊστάμενο του Τμήματος Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών,της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Ραυτοποπούλου υπάλληλο ιδίου κλάδου, βαθμού και Διεύθυνσης.

Μαρία Γάσπαρη, υπάλληλο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, Γεωπόνο, που υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ηλία Νασιόπουλο υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό A που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

Λεωνίδα Πανομήτρο, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό A, προϊστάμενο του Τμήματος Λοιπών Συστημάτων Ποιότητας της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Τζαβάρα υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, προϊσταμένη του Τμήματος Βιολογικών Προϊόντων ΦυτικήςΠροέλευσης της ίδιας Διεύθυνσης.

Νικόλαο Καραβά, υπάλληλο ΠΕ Περιβαλλοντολόγο που υπηρετεί με απόσπαση στην Μονάδα Προγραμματισμού της ΕΥΔ ΠΑΑ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Χριστιανού, υπάλληλο ΠΕ Οικονομικού που υπηρετεί με απόσπαση στην Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος της ΕΥΕ ΠΑΑ.

Μαρία Σπέντζου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, προϊσταμένη του Τμήματος Επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων καιΠροδιαγραφών της Διεύθυνσης Πιστοποίησης και Προδιαγραφών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κυρίτση, υπάλληλο με την ίδια σχέση εργασίας και ειδικότητα της Διεύθυνσης Πιστοποίησης και Προδιαγραφών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡA»

Ως έργο της Ομάδας Εργασίας καθορίζεται:

α) η ανάλυση και εξέταση όλων των προβλημάτων που αφορούν στην αλυσίδα παραγωγής βάμβακος, στη βελτίωση της ποιότητας, στην ταξινόμηση - τυποποίηση, μεταποίηση και βιομηχανική του επεξεργασία, στη στήριξη του τομέα και στη λειτουργία της Δ.Ο.Β. και

β) η κατάθεση προτάσεων για την επίλυση των εν λόγω προβλημάτων.

4. Η διάρκεια της θητείας των μελών της ομάδας εργασίας ορίζεται σε δύο (2) έτη.

5. Η Ομάδα Εργασίας είναι μη αμειβόμενη.