Δεκαοκτώ αρδευτικά έργα και είκοσι έξι κτηνοτροφικά εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, συνολικού προϋπολογισμού 480.583,11 ευρώ, εκ των οποίων 138.068,84 είναι από Δημόσιες Επενδύσεις, μετά την έγκριση συμπληρωματικού προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού 2022, από την Τοπική Επιτροπή Αγροτικού Εξηλεκτρισμού.

«… Βοηθάμε τους ανθρώπους της υπαίθρου να μείνουν στην παραγωγική διαδικασία. Ενισχύονται οι υποδομές σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται πολλοί νέοι, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, ώστε υπό καλύτερες προϋποθέσεις να παραμείνουν στη γη που επέλεξαν να εργαστούν. Δίνουμε την ευκαιρία στους παραγωγούς να εκσυγχρονίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα» δήλωσε ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. 

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr