Με το πρόβλημα επάρκειας νερού για άρδευση να απειλεί το μέλλον της γεωργίας στη Θεσσαλία και να απαιτεί όσο ποτέ άλλοτε άμεσες δράσεις για την ορθολογικότερη διαχείριση του ζωτικού υδάτινου στοιχείου, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) με τον Δήμο Λαρισαίων δρομολογούν την αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό όλων των αρδευτικών γεωτρήσεων της αρμοδιότητάς της, καθώς και τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας.

Πρόκειται για έργα ύψιστης σημασίας που θα συμβάλλουν στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και θα εξασφαλίσουν μείωση του ενεργειακού κόστους στις εγκαταστάσεις άρδευσης, το οποίο στοχεύεται να αγγίξει το 30%, σύμφωνα με εκτιμήσεις του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΛ κ. Δημήτρη Μαβίδη.

Η υλοποίηση τους θα στηριχθεί σε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» , το οποίο προβλέπει αυτού του είδους τις παρεμβάσεις, με τους δύο φορείς να είναι έτοιμοι να καταθέσουν τη σχετική πρόταση ένταξης των παραπάνω έργων εντός των ημερών, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της 6ης Μαΐου.

Ήδη έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑΛ και του Δήμου Λαρισαίων, για την «Αναβάθμιση Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Η/Μ Εξοπλισμού Αρδευτικών Γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΛ», στο πλαίσιο της οποίας κύριος έργου και φορέας υλοποίησης εμφανίζεται η ΔΕΥΑΛ και δικαιούχος υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ο Δήμος Λαρισαίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.145.000 (πλέον ΦΠΑ) και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου με χρηματοδότηση από το ΠΑΑ 2014-2020, Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».

Πρόκειται για συνολικά 18 γεωτρήσεις που βρίσκονται σε Λουτρό, Μάνδρα και Ραχούλα.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (από ρεπορτάζ της Λένα Κισσάβου, Ελευθερία)