Στον ΟΛΘ, του ομίλου Σαββίδη, περνάει το λιμάνι του Βόλου μετά τη χθεσινή ολοκλήρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού. Με την αποσφράγιση των προσφρών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε την ανακήρυξη του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) ως Προτιμητέου Επενδυτή για την απόκτηση 67% των μετοχών του ΟΛΒ έναντι τιμήματος 51 εκατ. ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακήρυξε, επίσης, την Κοινοπραξία «Goldair Cargo A.E. – Goldair Handling Α.Ε.» ως επιλαχόντα προτιμητέο επενδυτή.

Στο παρελθόν οι τρεις προηγούμενες προσπάθειες του Ιβάν Σαββίδη να αποκτήσει και άλλο λιμάνι στην Ελλάδα πέρα του λιμανιού στη Θεσσαλονίκη δεν είχαν στεφθεί με επιτυχία, αλλά στην τέταρτη πλειοδότησε και τα κατάφερε.

Ο Σαββίδης, μέσω του ΟΛΘ, είχε ενδιαφερθεί για τα λιμάνια σε Καβάλα, Ηγουμενίτσα και Ηράκλειο. Μόνο όμως στην Ηγουμενίτσα είχε υποβάλει προσφορά ενώ στα υπόλοιπα δύο είχε περιοριστεί μόνο στην εκδήλωση ενδιαφέροντος. Τώρα, ο Ιβάν Σαββίδης θα έχει στον έλεγχό του δύο κομβικά λιμάνια που μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και με τον σιδηρόδρομο. Βεβαίως, ακόμη εκκρεμούν οι επενδύσεις που είχε δεσμευτεί να υλοποιήσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πάντως, αντί να εξασθενεί η επιχειρηματική του ισχύς, όπως πολλοί προέβλεπαν, ειδικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, τον βλέπουμε να βάζει και άλλα λεφτά στην Ελλάδα. Το ΤΑΙΠΕΔ από τις διαγωνιστικές διαδικασίες με την πώληση των τεσσάρων λιμανιών (Καβάλα, Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο και Βόλο) θα εισπράξει περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι για το λιμάνι του Βόλου, οι 4 προσφορές που είχαν υποβληθεί ήταν από τους: Κοινοπραξία Goldair Cargo A.E. – Goldair Handling Α.Ε., Κοινοπραξία Israel Shipyards Ltd – Χαλυβουργία Ελλάδος Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., Mariner Capital Ltd (από τη Μάλτα). Ενδιαφέρον είχαν δείξει και σχήματα όπως οι Advance Properties O.O.D. (όμιλος από Βουλγαρία), QTerminals W.L.L. (με έδρα το Κατάρ), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που τελικά δεν έδωσαν προσφορά.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ αναφέρεται ότι «η παραπάνω εξέλιξη, σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, αποδεικνύει την πίστη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές ανάπτυξης του λιμένα Βόλου, της Μαγνησίας και της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Αποτελεί, επίσης, ψήφο εμπιστοσύνης στις διαδικασίες του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο λειτουργεί με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, για την αξιοποίηση κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας».

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και τα έγγραφα της συναλλαγής θα υπογραφούν μετά τη σχετική έγκριση. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, το συνολικό τίμημα για την απόκτηση ποσοστού 67% των μετοχών του Ο.Λ.Β. Α.Ε θα καταβληθεί εφάπαξ.

Λευτέρης Ευαγγέλου thessaliaeconomy.gr