Ακόµη µεγαλύτερη δαπάνη θα κληθούν να καταβάλουν για τις µετακινήσεις τους, εάν αυτές γίνονται οδικώς, οι αδειούχοι του Αυγούστου, καθώς τις τελευταίες ηµέρες η τιµή της βενζίνης βρίσκεται σε διαρκή άνοδο, ξεπερνώντας –ειδικά στην επαρχία– τα 2 ευρώ/ λίτρο. Μάλιστα και η µέση τιµή της απλής αµόλυβδης πλησιάζει τα 2 ευρώ/λίτρο, έχοντας αυξηθεί µέσα στον Ιούλιο κατά 4,25%.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η αύξηση της διεθνούς τιµής του πετρελαίου κατά 10 δολάρια µέσα σε µια εβδοµάδα (από τα 75 στα 85 δολάρια/βαρέλι), η µεγάλη αύξηση της ζήτησης για βενζίνη στην Ελλάδα και συνολικά στο βόρειο ηµισφαίριο, την ώρα που το εµπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο βρίσκεται σε ισχύ, δηµιουργούν εκ νέου ανισορροπίες στην αγορά. Αξίζει, βεβαίως, να επισηµανθούν τα πολύ γρήγορα... αντανακλαστικά της αγοράς όταν ανεβαίνουν οι διεθνείς τιµές, αντανακλαστικά που εξασθενούν όταν οι διεθνείς τιµές υποχωρούν. Αυτός, άλλωστε, είναι ένας από τους λόγους που η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει ξεκινήσει κανονιστική παρέµβαση στον κλάδο των πετρελαιοειδών από τα τέλη Νοεµβρίου 2022, διερευνώντας, µεταξύ άλλων, το φαινόµενο της ασυµµετρικής προσαρµογής των τιµών των καυσίµων σε µεταβολές του κόστους κτήσης προϊόντος µεταξύ των τριών σταδίων παραγωγής και διανοµής (διύλιση, χονδρική πώληση και λιανική πώληση).

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιµών Καυσίµων, η µέση πανελλαδική τιµή της απλής αµόλυβδης διαµορφώθηκε στις 30 Ιουλίου σε 1,942 ευρώ/λίτρο από 1,896 ευρώ/λίτρο µια εβδοµάδα πριν –στις 23 Ιουλίου– και από 1,863 ευρώ/λίτρο την 1η Ιουλίου. Οι υψηλότερες µέσες τιµές καταγράφηκαν στον νοµό Κυκλάδων (2,178 ευρώ/λίτρο), στον νοµό ∆ωδεκανήσου (2,091 ευρώ/λίτρο), στον νοµό Λευκάδας (2,014 ευρώ/λίτρο), στον νοµό Κεφαλληνίας (2,019 ευρώ/λίτρο) και στον νοµό Ευρυτανίας (2,004 ευρώ/ λίτρο). Στην Αττική η µέση τιµή στις 30 Ιουλίου ήταν 1,913 ευρώ/ λίτρο και στη Θεσσαλονίκη 1,909 ευρώ/λίτρο.

Σε πολύ υψηλά επίπεδα βρίσκεται, βεβαίως, και η τιµή της λεγόµενης σούπερ αµόλυβδης (100 οκτανίων), µε τη µέση πανελλαδική τιµή να διαµορφώνεται στις 30 Ιουλίου σε 2,117 ευρώ/ λίτρο από 2,050 ευρώ/λίτρο την 1η Ιουλίου. Καθοριστικό ρόλο, βεβαίως, στις υψηλές τιµές στην Ελλάδα εξακολουθούν να διαδραµατίζουν οι υψηλοί έµµεσοι φόροι µε τους οποίους επιβαρύνονται τα καύσιµα, τόσο ο ΦΠΑ όσο και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 24 Ιουλίου η µέση τιµή της απλής αµόλυβδης στην Ελλάδα ήταν χωρίς τους φόρους 0,817 ευρώ/λίτρο, αρκετά χαµηλότερη από τη µέση τιµή στην Ε.Ε.-27 (0,836 ευρώ/λίτρο) και στην Ευρωζώνη (0,841 ευρώ/ λίτρο). Συµπεριλαµβανοµένων, ωστόσο, των φόρων η τιµή ανέβηκε στα 1,901 ευρώ/λίτρο, µε τη µέση τιµή στην Ε.Ε.-27 να είναι 1,749 ευρώ/λίτρο και στην Ευρωζώνη 1,807 ευρώ/λίτρο.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (βασισμένο στο ρεπορτάζ της Δήμητρας Μανιφάβα, Καθημερινή)