Μια ιδιαίτερα δυσμενής χρονιά αποδεικνύεται για την Μέλισσα Κίκιζας το 2021 καθώς τα κέρδη της εταιρείας - η οποία διατηρεί την παραγωγή της στη Λάρισα - κατακρυμνήστηκαν στις 729.00 ευρώ από 5.089.000 που ήταν το 2020, παρά την αύξηση του τζίρου κατά 5,4% που σημείωσε το 2021.

Συνολικά η ζήτηση στο σύνολο της αγοράς επωνύμων ζυμαρικών αλλά και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας κινήθηκε αρνητικά λόγω της σύγκρισης με τα υψηλά του 2020. Σύμφωνα με τη διοίκηση η  μεγάλη πτώση των κερδών της οφείλεται στο ότι η εταιρεία "αντιμετώπισε ένα συνδυασμό προκλήσεων, τόσο λόγω της αστάθειας της αγοράς αλλά και της κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων σαν αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πανδημίας του Covid-19, όσο και λόγω των σημαντικών πιέσεων στις τιμές των Α’ Υλών σαν αποτέλεσμα των πολύ κακών καιρικών συνθηκών τον Ιούνιο του 2021. Συνέπεια των ανωτέρω ήταν η σημαντική μείωση της κερδοφορίας, λόγω σημαντικής επιβάρυνσης του κόστους παραγωγής από τις συνδυασμένες αυξήσεις των Σιτηρών καθώς και των Υλικών Συσκευασίας, της Ενέργειας και των λοιπών συντελεστών παραγωγής".

Σημειώνεται ότι το κόστος από τη μεταβολή αποθεμάτων – αναλώσεις υλών και υλικών του ομίλου αυξήθηκε κατά 15,1%, λόγω κυρίως της αύξησης στις τιμές των πρώτων υλών και των υλικών. Επίσης σημαντικά αυξημένα ήταν τα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω των μεγάλου δανεισμού για την εξαγορά της Terra Creta.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr