Το ζήτημα της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας απασχολούσε τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων πριν ξεσπάσει η κρίση. Ενδεικτικά, στην τσιμεντοβιομηχανία τα τελευταία χρόνια γίνονται συνεχείς προσπάθειες για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων, ενώ πολλές μεταλλευτικές επιχειρήσεις υλοποιούν επενδυτικά προγράμματα με αντικείμενο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και μέσω της ανάκτησης της θερμότητας.

Η επαρκής και απρόσκοπτη παροχή ενέργειας σε ανταγωνιστικό κόστος είναι βασική προϋπόθεση για τη βιομηχανική παραγωγή. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή θερμικής ενέργειας, το φυσικό αέριο δεν είναι πρακτικά δυνατόν να υποκατασταθεί από άλλα καύσιμα έγκαιρα και χωρίς σοβαρές κοστολογικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, σε περίπτωση περιορισμού της παροχής φυσικού αερίου σε εργοστάσια επεξεργασίας βασικών μετάλλων, θα υπήρχε άμεσος αντίκτυπος και παύση γραμμών χύτευσης και παραγωγής, με ποικίλες και παράπλευρες απώλειες όπως η απασχόληση. 

Η θεσσαλική εταιρεία διέλασης αλουμινίου Cosmos Aluminium, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς κάτι τέτοιο ενδεχομένως να δημιουργούσε, μεταξύ άλλων, εμπλοκές και στο επενδυτικό της σχέδιο ύψους 50 εκατ. ευρώ που βρίσκεται σε εξέλιξη. «Η συζήτηση για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας είναι για εμάς ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα και ακόμη πιο δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε, καθώς θα είχε επιπτώσεις και ποιοτικές, δηλαδή ασυνέπειας προς τους πελάτες μας για συγκεκριμένες παραδόσεις αλλά και επιπτώσεις στο πρόγραμμα εργασίας των εργαζομένων», αναφέρει η διοίκησή της στην εφημερίδα «Καθημερινή». 

Η εταιρεία της Λάρισας εκφράζει ανησυχία για τον περιορισμό της κατανάλωσης ή για τη μη δυνατότητα αύξησης της χρήσης ενέργειας, δεδομένου ότι είναι σε φάση επενδύσεων (έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο) πολλές εκ των οποίων είναι ενεργοβόρες. «Το μεγαλύτερο μέρος έχει ολοκληρωθεί, αλλά οι επενδύσεις που εκκρεμούν, που είναι λιγότερες από τις μισές, είναι παραγωγικές και έχουν ανάγκη από φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό», αναφέρει. 

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Καθημερινή)