Μία ακόμα ενεργειακή επένδυση από ανανεώσιμες πηγές στη Θεσσαλία, αυτή τη φορά στην Καρδίτσα.

Θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία «ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ. ΙΚΕ» και θα εγκατασταθεί στην περιοχή Παλαιόκκλησου Καρδίτσας, σε έκταση 33 στρεμμάτων.

Η συγκεκριμένη μονάδα βιοαερίου είναι ισχύος 499 kWe και θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο μίγμα κτηνοτροφικών αποβλήτων και αποβλήτων αγροτοβιομηχανικών μονάδων.

Το παραγόμενο βιοαέριο θα καίγεται σε μηχανή εσωτερικής καύσης και θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια, ταυτόχρονα με θερμότητα. Η ηλεκτρική ενέργεια θα πωλείται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σημαντικό ποσοστό της θερμότητας θα  καταναλώνεται στην ;ίδια την εγκατάσταση.

Λευτέρης Ευαγγέλου thessaliaeconomy.gr